ALAMIN: Mga kailangang bakuna sa unang taon ni baby

ALAMIN: Mga kailangang bakuna sa unang taon ni baby

Narito ang mga importanteng bakuna na dapat matanggap ni baby bago siya mag-isang taong gulang

Napabakunahan na ba ang inyong anak? Ang pag-bakuna sa unang taon ng isang bata ay isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat bigyan ng prayoridad ng lahat ng magulang.  Ayon kay Dr. Nicky Montoya, presidente ng MediCard Philippines, isang pangunahing HMO provider sa Pilipinas, may itinakdang bakuna ang UNICEF at Department of Health (DOH) ayon sa gulang, bata man o matanda.

Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) sa Amerika at UNICEF ay mariing ipinaparating sa mga magulang sa buong mundo na ang pagbabakuna at mga programa para imunisasyon ay naglalayong protektahan ang mga sanggol mula sa mga malala at nakamamatay na sakit. Lahat ng bata ay dapat mabigyan ng lahat ng bakunang ito, lalo na sa unang dalawang taon ng bata.

Dahil sa patuloy na pananaliksik, may mga bagong bakunang itinatalaga sa paglipas ng panahon. May mga bakuna naman na para lang sa mga bansa kung saan laganap ang mga partikular na sakit.

Bawat bakuna in english, vaccine, ay may takdang edad ng bata upang masigurong ito ay epektibo. Ang ibang bakuna ay nangangailangan ng higit sa isang dose, o may tinatawag na booster shots. Siguraduhing maibibigay din ito sa bata upang mapanatili ang pagiging epektibo nito.

Narito ang mga nakatakdang bakuna ng UNICEF at DOH sa Pilipinas para sa unang taon ng  isang sanggol.

ALAMIN: Mga kailangang bakuna sa unang taon ni baby

Unang Buwan (Pagkapanganak hanggang sa ika-aapat na linggo)

BCG (Bacille-Calmette-Guerin)

Ito ay para sa iba’t ibang uri ng tuberkulosis at ketong (leprosy).

Hepatitis B

Sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan ang hepatitis B ay 10 sa bawat 100 bata ay maaaring magkaron ng impeksyon sa kanyang buong buhay kung hindi mababakunahan laban dito, mahalaga ang bakunang ito. Ito ay makakasira sa atay (liver) at maaaring maging sanhi ng kanser sa kanilang pagtanda.

ALAMIN: Mga kailangang bakuna sa unang taon ni baby

photo: dreamstime

Bakuna sa ika-6, 10 at 14 na linggo

DPT (Diphteria, Pertussis, Tetanus)

Ang Diphteria ay nagiging dahilan ng impeksyon sa upper respiratory tract, na maaaring makabara sa paghinga kapag lumala. Ang Pertussis, o malalang ubo ay (whooping cough) na tumatagal ng 4 hanggang 8 linggo. Ito ay tumatama din sa respiratory tract at delikado ito, lalo na sa mga baby.

Ang Tetanus naman ay nagdudlot ng paninigas at labis na pananakit at pagtigas ng muscles. Ang tatlong ito ay delikado para sa mga sanggol. Lahat ng bata pati ang ina ay kailangang mabakunahan laban sa Tetanus.

Sa ika-anim na linggo ay kailangang bakunahan ang sanggol ng unang dose ng tetanus toxoid (the tetanus component of the DTP vaccine).

Polio (Oral Polio Vaccine o OPV)

Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa sakit na polio  na nagiging sanhi ng disabilidad o kapansanan dahil sa panghihina ng mga buto at hirap sa paglalakad o paggalaw ng binti.

Haemophilus influenzae type B (Hib) and pneumococoal conjugate (PCV) vaccines

Ang pulmonya ay sanhi ng pneumococcus bacteria or Haemophilus influenzae type B (Hib) bacteria. Ito ay delikado at nakakamatay lalo sa mga malilit na bata. Ang dalawang bakterya na ito ay sanhi din ng meningitis at iba pang impeksyon.

* Mayroon nang bakuna na kombinasyon ng 5 bakuna: DPT, hepatits B at Hib na bakuna ay karaniwang sabay sabay ibinibigay.

Rotavirus

Pagtatae o Diarrhea sanhi ng rotavirus ay isang malala at delikadong uri ng pagtatae. Ang mga batang 5 taon pababa, lalo na sa unang 2 taon ay karaniwang apektado nito. Ito ay nagsisimula nang maging laganap sa ating bansa, at sa mga bansa o lugar na hindi abot ng maayos na health care.

Bakuna sa ika-9 na buwan

Measles

Ito ay maaaring maging sanhi ng malnutrisyon, poor mental development, at pagkabingi at pagkabulag (hearing and visual impairments). Mga sintomas ng tigdas o measles ay mataas na lagnat, rashes, ubo, sipon at pamumula ng mata. Ang tigdas ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay kung hindi maaagapan ng maaga, kaya’t mahalagang mabakunahan agad ang bata. Binibigyan din ng Vitamin A ang mga bata para labanan ang sakit na ito.

Karagdagang bakuna na makukuha sa pribadong klinika

ALAMIN: Mga kailangang bakuna sa unang taon ni baby

Image from Freepik

Chicken Pox, Tetraxim, bakuna para sa Flu

Sa mga pribadong ospital o klinika, nasa Php 500 hanggang Php 1,500 ang karaniwang singil sa bakuna. May bayad din ang konsulta na mula Php 300 hanggang Php 500. May mga pribadong doktor din na nagbibigay ng libreng bakuna, at ang babayaran lang ay ang konsulta. 

Sa Pilipinas, lahat ng pampublikong Health Center ay nagbibigay ng libreng bakuna (lahat na nasa listahan sa itaas) sa buong taon para sa mga sanggol hanggang 12 taong gulang. (Kung hindi man ito naipapatupad marahil kulang ang supply ng mga health center na ito.) Bukod pa doon, ang DOH ay nagdadala ng mga outreach immunization programs sa mga liblib na lugar at mga malalayong probinsiya at munisipalidad, sa tulong din ng UNICEF.

Ang bawat bata ay binibigyan ng isang booklet o listahan ng lahat ng bakunang kanyang natanggap upang makita kaagad ng doktor o pedia, at maalala ng mga magulang kung anong bakuna na nga ba ang naibigay sa bata.

Mga bawal bago bakunahan ang sanggol

Bago pabakunahan ang sanggol, importanteng i-assess muna kung siya ay puwede na makatanggap nito.

  • Ang batang may malubhang karamdaram sa araw ng mga pagbabakuna ay maaaring payuhang bumalik na lamang sa ibang araw.
  • Kung ang bata ay nagkaroon ng nakamamatay na allergic na reaksiyon pagkatapos na makatanggap ng bakuna, hindi na dapat tumangap ulit ng bakunang iyon.

 

Source:

UNICEF-DOH Brochure, Medicard.com

Panayam sa mga inang may anak na wala pang isang taon: Pam Navarro, Gemini Bonilla Maddarag, Maria Lourdes King, Sharon Bangcayao-Matildo.

Basahin:

The Pinoy parent’s guide to their child’s immunization schedule

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Kung ano mang opinyon o ideya ang naibahagi dito ay sariling opinyon at ideya ng may katha; at walang kinalaman at hindi nagsasaad ng posiyon ng theAsianparent at ang mga cliente nito.

Inedit ni

mayie

Article Stories
app info
get app banner