Gawing prayoridad ang iyong misis bago ang limang taong ito

Para sa lahat ng mga mister, siguruhing palaging number 1 si misis sa inyong buhay.

Ang susi sa isang matibay na pagsasama ay and matibay na pundasyon sa inyong relasyon. Paano masisiguro na mayroon kayo nito? Gawing prayoridad ang inyong asawa bago ang mga taong ito:

1. Inyong (mga) anak

Oo. Ang inyong mga anak. Bakit? Dahil ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa pagitan ninyong mag-asawa ay madalas nagreresulta sa magandang relasyon sa pagitan n’yo ng inyong anak. Kung makikita ng inyong mga anak na kayo ay mga mapagmahal na magulang, mapagkalinga at may respeto sa isa’t isa, madali nilang magiging ehemplo ang inyong relasyon sa kanilang mga relasyon sa iba.

Siyempre, ito ay depende parin sa situasyon lalo na sa pagkakataong mas mahalaga ang pangangailangan ng inyong anak kaysa sa pangangailangan ng inyong misis. Pero bilang gabay, kapag may pinagtuunan n’yo ng pansin ang inyong asawa at ang relasyon n’yong dalawa, ito ay susundan ng mga magagandang bagay.

2. Pinagpapantasyahan na babae

Normal lamang sa mga tao na magkagusto sa mga artista. Subalit, kapag ang inyong paghanga sa kanila ay umabot na sa puntong ini-imagine n’yo sila habang kayo ay nagtatalik ng inyong asawa, yan ay nagiging problema.

Hindi dapat kailangang mag-isip ng ibang babae para lamang maging “in the mood.” Kapag masyado n’yong pinagtuunan ng pansing ang kagandahan ng mga artista, magsisimula kayong ikumpara ang inyong asawa sa kanila. Mabuting tingnan nalaman ang inyong maganda at mapagmahal na asawa para inyong maalala na sila lang ang kailangan n’yo sa inyong buhay.

3. Ibang babae

Hindi kalian man dapat maging mas prayoridad n’yo pa ang ibang babae kaysa sa inyong sariling asawa. Ang inyong asawa ang dapat laging unang babae para sa inyo, sa kabila ng lahat ng babae sa inyong paligid.

4. Inyong biyenan

Kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng inyong asawa at inyong (mga) biyenan, mabuti sa inyong pagsasama na panigan ang inyong asawa. Bakit? Dahil kayo ang mag-asawa. Mahalagang ang inyong pagsasama bilang magasawa ay palaging maging maayos at mapayapa. Kaya naman sa ganitong pagkakataon, kakailanganin nila ang inyong suporta.

5. Mga kaibigan

Mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan, ngunit sa oras na kayo ay magkaroon na ng asawa, ang inyong mga prayoridad ay magbabago, pati na rin ang inyong buhay. Minsan, nagbabago ang relasyon n’yo sa inyong mga kaibigan dahil nito—kahit pa gaano na katagal ang inyong pagkakaibigan.

Hindi ito dapat maging problema sa inyong mga kaibigan, sa katunayan, ito ay dapat nilang maintindihan bilang mabubuting kaibigan. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito na sila ay inyo nang kalilimutan kung hindi magkakaroon lang ng lamang ang inyong asawa sa kanila.

Ang article na ito ay isinalin mula sa orihinal na Ingles.

BASAHIN: Mga salita na kailangan nating marinig mula sa ating asawa

Be sure to check out ParentTown for more insightful stories, questions, and answers from parents and experts alike. If you have any insights, questions or comments regarding the topic, please share them in our Comment box below. Like us on Facebook and follow us on Google+ to stay up-to-date on the latest from theAsianparent.com Philippines!