Listahan ng mga bakunang kailangan ni baby

Listahan ng mga bakunang kailangan ni baby

Ayon sa Department of Health, kaya muling bumalik ang polio sa bansa ay dahil sa bumababang bilang ng mga nagpapa-bakuna. Iba-iba ang mga rason kung bakit hindi napapabakunahan ang mga bata. May ilan na nagsasabing hindi ito ang kanilang prayoridad o na wala silang oras, mayroon ding mga walang tiwala sa bakuna. Ano pa man ang kanilang rason, mahalaga ang mabakunahan ang mga bata. Ito ang listahan ng mga bakunang kailangan ng mga bata.

Anu-ano ang mga bakunang kailangan ni baby?

Listahan ng mga bakunang kailangan ni baby

Source: Philippine Foundation for Vaccination

Bacille Calmette Guerin (BCG)

Ang BCG ay ang bakunang kailangan panlaban sa tuberculosis. Ito ay ibinibigay sa pinakamaagang edad na maaaring bigyan ng gamot ang bata. Hangga’t maaari ay maibigay ito sa ikalawang buwang gulang ng isang sanggol. Itinuturok ito sa balat ng bata, 0.05ml kapag wala pang isang taong gulang at 0.1ml kapag mahigit isang taon gulang na ang bata.

Hepatitis B Vaccine (HBV)

Ang HBV ay tinatanggap ng mga bata para sila ay maprotektahan mula sa impeksiyon na dulot ng Hepatitis B virus. Ibinibigay ang unang dose nito sa loob ng 24 oras matapos mapanganak ang isang sanggol. Ang ikalawang dose naman ay matapos ang 1 hanggang 2 buwan mula sa unang dose. Ito ay ibinibigay intramuscuraly (IM), ibig sabihin ay itinuturok sa muscle ng mga bata.

Haemophilus influenza type b Conjugate Vaccine (Hib)

Ang Hib ay isa sa mga bakunang kailangan ibinibigay sa mga bata para maprotektahan sila mula sa impeksiyon na maaaring idulot ng Haemophilus influenza type b (Hib) bacteria. Tatlong dose ang kakailanganin para masigurado ang proteksyon na dulot nito. Ang una ay ibinibigay matapos ang ika-6 na linggo ng buhay ng bata. Susundan ito ng iba pang dose kada apat na linggo. Mayroon din itong booster na ibinibigay sa pagitan ng 12 hanggang 15 buwang gulang ng bata, basta nasa mahigit 6 na buwan mula sa ikatlong dose. Lahat ng ito ay ibinibigay din sa bata IM.

Diphtheria and Tetanus Toxoid and Pertussis Vaccine (DTP)

Ang DTP ay kadalasang tinatawag na 3-in-1 dahil ito ay bakuna na laban sa 3 mga sakit. Kabilang sa mga nilalabanan nito ang diphtheria, tetanus at pertussis. Ito ay ibinibigay IM sa 3 dose na may minimum interval na 4 na linggo. Ang unang dose ay ibinibigay sa minimum na edad na 6 na linggo. Ang mga booster shots naman nito ay ibinibigay kada 4 na taon mula sa pagitan ng 1 at 2 taong gulang.

namatay sa vaccine

Image from Freepik

Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV)

Ito ang polio vaccine na itinuturok sa muscle ng mga bata para ibigay sa mga bata panlaban sa nakamamatay na sakit na polio. Kadalasan ay ibinibigay ito kasabay ng DTaP at Hib. 3 dose ang kailangan para dito na tinatanggap mula sa minimum na edad na 6 na linggo at may pagitan na 4 na linggo. Ibinibigay naman ang booster shot nito sa ika-4 na birthday.

Rotavirus Vaccine (RV)

Ibinibigay ang RV bilang proteksyon mula sa matinding diarrhea na dinudulot ng rotavirus. Ipinapa-inom ito sa bata mula sa ika-6 na linggo nito at may 4 na linggo dapat na pagitan bawat dose. Ganunpaman, ang huling dose nito ay dapat matanggap ng bata bago siya mag-32 linggong gulang. Ang monovalent human rotavirus vaccine (RV1) ay may 2 dose habang ang pentavalent human rotavirus vaccine (RV5) ay may 3 dose.

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)

Ang PCV ay nagsisilbing proteksyon ng mga bata mula sa sakit na dulot ng Streptococcus pneumoniae. Itinuturok ang unang dose nito sa muscle ng bata matapos ang ika-6 na linggong gulang. Ang susunod na dalawang dose ay ibibigay nang may 4 na linggong pagitan sa isa’t isa. Mayroon din itong booster na ibibigay naman anim na buwan mula sa ikatlong dose ng bakuna.

Influenza Vaccine (Trivalent/Quadrivalent Influenza Vaccine)

Ang TIV o QIV ay itinuturok sa muscle ng bata bilang proteksyon mula sa influenza virus. Ibinibigay ito sa pagitan ng 6 na buwang gulang hanggang 8 taong gulang sa dalawang dose na may pagitan na apat na linggo. Mula 9 na taong gulang hanggang 18 taong gulang, taon-taon na ang pagbibigay nito sa bata. Inirerekumenda na ibigay ito sa bata sa buwan ng Pebrero ngunit maaari parin namang ibigay ano mang buwan.

Listahan ng mga bakunang kailangan ni baby

Measles Vaccine

Proteksyon para sa measles, ang bakunang ito ay itinuturok sa pagitan ng balat ay ng muscle. Kadalasan ay ibinibigay ito sa mga 9 na buwang gulang ngunit kapag may deklarasyon ng outbreak ay maaari nang ibigay sa ika-6 na buwang gulang pa lamang. Kapag walang measles vaccine ay maaaring gumamit ng MMR basta 2 ang tatanggaping dose mula 1 taong gulang.

Japanese Encephalitis live attenuated recombinant vaccine

Ang bakunang ito ay proteksyon mula sa viral disease na dala ng mga lamok na tinatawag na Japanese encephalitis. Itinuturok ito sa pagitan ng balat at muscle. Dapat makatanggap ng isang dose nito mula 9 na buwang gulang hanggang 17 taong gulang. Susundan naman ito ng booster kada isa hanggang dalawang taon mula sa unang dose. Ang mga 18 taong gulang at higit pa ay kakailanganin lamang ng 1 dose.

Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccine

Ang bakuna na proteksyon mula sa measles, mumps at rubella na itinuturok sa pagitan ng balat at ng muscle. Binibigay ito sa batang hindi bababa ang edad sa 1 taong gulang. Inirerekumenda na tumanggap ang bata ng 2 dose nito kung saan ang ikawalang dose ay sa pagitan ng 4 hanggang 6 na taong gulang. Ganunpaman, maaaring mapaaga ang pagbigay ng ikalawang dose basta hindi bababa sa 4 na linggo ang pagitan nito mula sa unang dose. Isa ito sa mga bakunang kailangan ng iyong anak.

Varicella Vaccine

Ibinibigay ito sa pamamagitan ng pagturok sa pagitan ng balat at muscle sa mga hindi bababa sa isang taong gulang. 2 dose nito ang inirerekumenda na matanggap kung saan ang ikawalang dose ay sa pagitan ng 4 hanggang 6 na taong gulang. Ganunpaman, maaaring mapaaga ang pagbigay ng ikalawang dose basta hindi bababa sa 3 buwan ang pagitan nito mula sa unang dose.

Measles-Mumps-Rubella-Varicella Vaccine (MMRV)

Ang bakuna na maaaring gamiting alternatibo para sa MMR at Varicella na mga bakuna. Tulad ng mga ito, ibinibigay ang MMRV sa pamamagitan ng pagturok sa pagitan ng balat at muscle. Ibinibigay ito sa mga batang hindi bababa sa 12 buwang gulang ngunit hindi lalagpas sa 12 taong gulang. Inirerekumenda ang pagkakaroon ng 3 buwang pagitan ang mga dose nito.

Inactivated Hepatitis A Vaccine

Ang bakunang ito na proteksyon mula sa hepatitis A ay itinuturok sa muscle. 2 dose ang inirerekumendang matatanggap nito kung saan ang unang dose ay maaari nang ibigay sa batang mahigit 12 buwang gulang. Ang ikalawang dose ay ibibigay matapos ang anim na buwan mula sa unang dose.

Human Papillomavirus Vaccine (HPV)

Ang HPV ay proteksyon mula sa pagkakaroon ng ilang uri ng cancer pati narin sa genital warts. Tinatanggap ito sa pamamagitan ng pagturok sa muscle. Para sa mga 9 hanggang 14 na taong gulang, 2 dose ang inirerekumenda. Sa mga mahigit 15 taong gulang naman, 3 dose.

Tetanus and Diphtheria Toxoid (Td) / Tetanus and Diphtheria Toxoid and Acellular Pertusis Vaccine (Tdap)

Ito ay itinuturok sa muscles para maprotektahan mula tetanus, diphtheria at pertussis. Para sa mga batang wala pang 7 taong gulang, maaaring ipalit ang Tdap sa Td. Maaari itong ibigay ano pa man ang pagitan mula sa pagtanggap ng naunang bakuna laban sa tetanus at diphtheria. Kapag ang bata naman ay kumpleto sa bakuna, ang booster shots para sa Td ay ibibigay kada 10 taon.

 

Para maiwasan ang pagkalat at pagkakaroon ng mga sakit na mapanganib sa kalusugan, makakabuting sundin ang inirerekumendang schedule ng bakuna ng DOH. Hindi lamang ito proteksyon para sa mga nasa paligid kundi pati narin sa iyong anak.

 

Basahin din: 7 bakuna na kailangang ulitin kapag malaki na ang bata

Source: Philippine Foundation for Vaccination

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner