Depresyon habang buntis: Mga sintomas, gamutan, at posibleng epekto sa baby sa loob ng sinapupunan

Depresyon habang buntis: Mga sintomas, gamutan, at posibleng epekto sa baby sa loob ng sinapupunan

Mga kaso ng may depresyon habang buntis, patuloy na tumataas batay sa mga pag-aaral.

Itinuturing ang pagbubuntis bilang isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae, at siyempre kasama ng kaniyang asawa at iba pang mahal sa buhay. Pero hindi maiaalis ang mga pagkakataong nagiging panahon din ng pagkalito, takot, tensiyon, lumbay na hindi maipaliwanag, at maging depresyon habang buntis.

Batay sa pag-aaral ng JAMA Network Open Study, nasa 10-15% ang tinatamaan ng depresyon habang buntis. Ganito rin ang lumabas sa bunga ng pagsusuring isinagawa ng The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), na tumukoy sa 14-23% ng populasyon ng kababaihan ang potensiyal na makaranas ng mga sintomas ng depresyon habang nagbubuntis.

Nabibilang ang depresyon sa iba’t ibang anyo ng mood disorder na nakaaapekto sa isa sa bawat apat na babae sa buong mundo. Kaya hindi na nakagugulat kung maging ang mga nagbubuntis ay makaranas ng depresyon. Bagama’t hindi ito opisyal na natutukoy ng mga espesyalista, maski ng kanilang mga ob-gyne, dahil kadalasang hindi binibigyang-pansin ng mismong pasyente, sa paniniwalang isa lamang iyon sa mga uri ng hormonal imbalance na bahagi ng pagdadalang-tao.

Ayon kay Katherine L. Wisner, MD, na professor ng psychiatry and behavioral sciences and obstetrics and gynecology sa Northwestern University in Evanston, Illinois, “the depression is a whole-body physiologic disorder that affects the pregnancy.”

Malinaw na ang depresyon habang buntis ay isang sakit na nangangailangan ng atensyong medikal at gamutan.

Ano ang depresyon habang buntis?

Habang nagbubuntis ang isang babae, sumasailaim sa mga pagbabago-bago ng lebel ang iba’t ibang uri ng hormones nito na direktang nakaaapekto sa paraan ng kaniyang pag-iisip, dahilan para makaranas ng mga sintomas o mismong depresyon at anxiety ang buntis.

Tinatawag na antepartum depression ang depresyon habang buntis. Nakararanas ng mood disorder ang ina na tulad ng nararanasan ng mga nadi-diagnose ng clinical depression, na maaaring pinalalala naman ng mga external factor.

 • mahirap na sitwasyon ng buhay
 • hindi inaasahang pagbubuntis
 • kakulangan ng pinansiyal, emosyonal, at ispiritwal na suporta mula sa mga mahal sa buhay
 • malalim na pag-iisip tungkol sa kapasidad na maging ina sa dinadalang anak
 • history ng depresyon, sa pamilya man o pansariling karanasan
 • problema sa pagsasama ng asawa
 • pagsailalim sa gamutan o komplikasyon kaugnay ng pagbubuntis
 • karanasan ng pang-aabusong pisikal, emosyonal, mental, a/ot sikolohikal

Mga senyales at sintomas ng depresyon habang buntis

Maaaring tamaan ng depresyon ang buntis nang hindi agad namamalayan at mabagal na panahon. Maaaring saklawin ng mga senyales at sintomas ng depresyong nsasaad sa ibaba ang mild, moderate, o maging severe (malala) na kondisyon ng depresyon habang buntis na puwedeng nararanasan na sa loob ng dalawang linggo o higit pa.

 • hindi mawala-walang lumbay na hindi maipaliwanag ang pinagmumulan
 • kawalang konsentrasyon o pokus
 • labis-labis o kawalang tulog
 • pagbabago sa gana ng pagkain—maaaring sobra o walang anumang gana
 • panghihina at pagkatamad
 • madalas na pag-iyak nang walang tiyak na dahilan
 • walang ganang gawin ang mga dati naman nang pinaglilibangan o kinaaliwan
 • anxiety
 • pagkaramdam ng guilt o kaya’y kawalang-kuwenta ng sarili
 • pakiramdam na hindi karapat-dapat ang sariling maging ina
 • hindi sumusunod sa mga bilin ng doktor kaugnay ng mga tagubiling pang-prenatal care
 • paninigarilyo, pag-inom ng alak, o maging paggamit ng droga
 • pagsagi sa isip na magpakamatay

Para sa mga bago o first-time mom, maaari silang makaranas ng kalituhan at kahirapang kalingain ang anak sa loob ng sinapupunan. Nakararamdam sila ng pagkahati sa sarili; ang kagustuhang maging mabuti ang kalagayan ng anak, gayundin ang pag-iisip na hindi nila kayang tugunan ang pangangailangan ng anak.

Epekto ng depresyon ng ina sa baby at ang kahalagahan ng agarang gamutan

Matindi ang nakaambang panganib sa sanggol na nasa sinapupunan ng inang dumaranas ng depresyong hindi naisasailalim sa gamutan. Maaaring mauwi sa mababang kalidad ng kalusugan (ng ina at ng bata) at suicidal behavior kung tuluyang hindi makakayanang i-manage ng ina ang iniindang kondisyon.

Sa partikular na kalagayan ng baby, maaaring maging sanhi ng sumusunod ang depresyong dinaranas ng ina habang siya ay nagbubuntis.

 • premature labor
 • maagang panganganak
 • masyadong mababang timbang ng sanggol pagkasilang
 • developmental problems
 • pagkalaglag ng sanggol o miscarriage

Sa maraming kasong naitala, malaki ang posibilidad na mauwi hanggang postpartum depression (o depresyon ng ina matapos ang panganganak) ang anumang depresyon habang buntis na hindi magagamot. Habang sa pangmatagalang epekto, maaari itong makaapekto sa pangkalahatang pag-uugali at pagkilos ng bata hanggang sa paglaki niya.

Para sa mga baby na hindi nagkaroon ng secure attachment sa ina, maaaring mapuna sa kanila ang:

 • malayong-loob sa ina;
 • problema sa pagtulog o pagkuha ng tulog;
 • delayed na development;
 • madalas na atake ng colic (pag-iyak ng bata dulot ng tila pananakit ng tiyang hindi tiyak na maipaliwanag); o
 • pagiging tahimik.

Bagama’t napakahalagang mabigyan ng karampatang atensiyon ang depresyon ng inang nagbubuntis sa maagang bahagi pa lamang, hindi pa rin huli ang lahat para tulungang malagpasan ng pasyente ang kaniyang pinagdaraanan.

Kabilang sa mga gamutang maaaring ibigay na tulong sa mga buntis na dumaranas ng depresyon ang sumusunod:

 • Social support/support groups – kinabibilangan ito ng community services o kaya ay parenting education
 • Family therapy – isinasagawa ito kasama ng pasyente ang sariling pamilya, asawa at/o anak o mga anak, pinakamainam ito para sa may mga anak na nasa edad nang nakauunawa na
 • Individual o private psychotherapy – one-on-one na sesyon ng pasyente sa family doctor, psychologist, psychiatrist, social worker, o iba pang kahanay na propesyunal
 • Paggagamutan – binibigyan ng tiyak na iinuming gamot ang pasyente, tulad ng mga SSRI o selective serotonin reuptake inhibitor

Kabilang naman sa mga natural na paraang ihinahatol bilang tulong sa mga buntis na dumaranas ng depresyon ang paghihikayat sa kanilang sundin ang sumusunod unti-unti, sa tulong ng mahahalagang taong nakapaligid sa kaniya.

 • pag-eehersisyo
 • sapat na pahinga
 • balanse at paborableng diyeta at nutrisyon
 • acupuncture
 • pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids
 • pagkain o pag-inom ng mga herbal na mayaman sa mga bitaminang tulad ng magnesium at vitamin B6, at mga mainam sa pagsasaayos ng mood at pagpapataas ng lebel ng serotonin sa katawan ng ina

Hindi madaling maipaunawa sa mga inang dumaranas ng depresyon habang buntis ng kahalagahang mabigyang-atensiyon ang kanilang iniinda, lalo pa’t nagiging likas sa kanilang pakiramdam ang mawalan ng gana sa kahit anong bagay at usapin. Sa ganitong pagkakataon, maaaring hindi pa mga propesyunal na healthcare provider ang makatulong sa kanila kundi tayong malalapit at mahahalaga sa kanilang buhay. Simulan sa reassurance o pagpapaalala ng halaga nila sa buhay ng dinadalang sanggol at iba pang mahal sa buhay, at pagtitiyak na mayroon silang support group bilang sandigan at mapagkukunan ng lakas at tiwala sa sarili.

Sources: American Pregnancy Association,  Mayo Clinic, Psycom

Basahin: 10 ways to help a person with depression

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner