6 Importanteng tanong para sa magiging doktor ng iyong anak

6 Importanteng tanong para sa magiging doktor ng iyong anak

Sa oras pa lamang na mailuwal ang sanggol na pinakaingat-ingatan sa sinapupunan, ang pediatrician na ang magiging katuwang sa pagpapalaki sa kanya.

Sa oras pa lamang na mailuwal ang sanggol na pinakaingat-ingatan sa sinapupunan, ang pediatrician na ang magiging katuwang sa pagpapalaki sa kanya.

Ang pedia ang partner ng mga magulang lalo na sa unang 2 taon. Ito kasi ang edad na pinakamahalagang tutukan, lala pa’t ito ang edad kung saan nag-aalala ng mas maigting ang mga nanay at tatay kapag biglaang may lagnat, pagtatae, colic, at kung anu-ano pang sakit ang munting sanggol na hawak nila.

Dahil dito, importanteng kasundo ninyo ang doktor sa lahat ng aspeto. Paano ka makapagtatanong sa kaniya kung hindi palagay ang loob mo, o hindi ka lubusang nagtitiwala sa taong ito?

Paano sisimulang maghanap ng pedia?

Magtanong ng rekomendasyon mula sa iyong OB GYN. Kadalasan, ang pedia na nasa parehong ospital ng OB GYN ang kinukuha ng mga magulang dahil ito ay convenient. Maaari kasi siyang tawagin sa pagkapanganak pa lamang dahil kailangan nang tingnan ang kalusugan ng bata sa unang minuto pa lang ng buhay nito. Dagdag pa na sa mga post-natal check-up ng ina sa kanyang OB GYN, mas madali nang itakda na rin ang schedule ng pag bisita ng sanggol sa pedia dahil nasa parehong ospital lang sila.

Ngunit hindi lang ito ang dapat maging batayan. Magtanung-tanong din sa mga kaibigan at kapamilya kung may mairerekumenda silang pedia na subok na nilang maaasahan at magaling sa pag-aalaga ng kalusugan ng bata.

Mula sa nakalap na pangalang ng rekomendadong pediatrician, pumili ng 3 hanggang 5 (kung matiyaga kayo), at bisitahin ang mga ito para makilala ng mabuti ang bawat isa. Mula sa pakikipag usap na ito, makakapili ka ng pedia na magiging katuwang mo sa mahabang panahon ng paglaki ng iyong anak.

6 Importanteng tanong para sa magiging doktor ng iyong anak

May anim na pinakamahalagang tanong na makakatulong sa iyong desisyon

1. Ano ang iyong pilosopiya sa pag-aaruga ng bata? Gaano ka tagal ka nang doktor? Ang bawat pediatrician ay may childcare philosophy na tinatawag.

Alamin ang paniniwala at praktis niya tungkol sa breastfeeding, tuli, alternative medicine, bakuna, pagtulog ng bata, pati na rin sa pagdisiplina at kabuuang pananaw sa pag-aalaga. Dito pa lamang ay makikilala mo na ang doktor at malalaman mo na kung kayo ay magkakasundo. Mahalagang makilala at malaman ang bagay na ito dahil kung may mga paniniwala siya na salungat sa paniniwala at gusto ng magulang para sa kaniyang anak, maaaring magkaroon ng problema sa kalaunan.

2. Saang ospital siya bumibisita? May tinatawag na affiliations ang mga pediatrician. Dito sa mga ospital na ito sila kaakibat at may clinic.

Importanteng alam mo ang mga ospital kung saan siya affiliated, sakaling may emergency ang iyong anak at kailangang dalhin sa ospital. Pangalawa ay alamin kung tinatanggap ba sa ospital na ito ang medical insurance ninyo.

3. Paano maaaring tawagan ang doktor? May oras ng pagtawag sa mga pedia, sakaling may tanong ang mga magulang tungkol sa kalusugan ng bata.

Itanong ito sa doktor sa umpisa pa lamang lalo na’t kung ikaw ay matanong o mapag-alala. Alamin din kung anong mga tanong, o tungkol sa anong aspeto ng kalusugan, ang sinasagot niya sa telepono lang, at aling ang mga concerns nangangailangan ng personal na pagbisita at check-up. Maaari din bang mag-text o mag-email ng mga tanong sa kaniya? Hindi lahat ng doktor ay payag dito, pero hindi ibig sabihin ay hindi na sila magaling o mabait. Kailangan mo itong itanong kung ito ay importante para sa iyo. May mga magulang din kasi na hindi naman gaanong binibigyan ng bigat ang bagay na ito.

4. Ano ang oras bukas ang clinic? Paano kung may mga tanong ako sa oras na lagpas sa oras ng klinik ng doktor?

Alamin kung tumatanggap ba ng emergency house calls ang doktor. Kung hindi, ano ang alternatibong paraan? Kung may mangyaring emergency sa dis oras ng gabi, ano ang iyong gagawin? Dederetso ba sa ER, o tatawag sa personal na telepono ng pedia? Tumatanggap ba siya ng tawag sa labas ng klinik? Kailangan mong alamin ang felixibility o pagtanggap ng doktor, lalo’t ikaw ay may anak na sanggol, o ang iyong anak ay masasakitin.

5. Paano kung hindi makontak ang pedia o may iba siyang emergency?

Maaaring nasa ibang bansa ito, o nagkataong may ibang ginagamot pagpunta o pagtawag ng magulang. Sino ang pangalawang pwedeng tawagan o kanino maaaring kumunsulta sa halip? Madalas sa ganitong pagkakataon, sinasabi ng pedia na siya ay magbabakasyon o may pagpupulong sa ibang bansa, kaya’t ipapakilala ang mga magulang (at pasyente) sa doktor na maaaring mag-asikaso sa kanila sa kanyang pagkawala.

6. Magkano ang singil ng doktor?

Huwag na huwag mahihiyang magtanong kung magkano ang mga potensyal na gagastusin: sa buwanang wellness check-up, sakaling maospital ang bata, bakuna, at iba pa.

May mga fee structure ang mga pedia na ibinibigay niya kung tatanungin o hihingin sa kanila. Alamin kung tinatanggap niya ang iyong medical insurance, o kung tumatanggap siya ng payment plan sakaling hindi tinatanggap ang insurance mo. Ang iba kasi ay pumapayag na may kasunduang hulugan sakaling may malaking kabayaran katulad ng pagpapa-ospital ng bata.

Itanong din kung gaano katagal ang bawat bisita para sa check-up ng bata. Makakatulong kasi ito para maiayos mo ang sariling schedule pati na ang gamit na dadalhin para sa bata.

Kapag nasagot na ang mga tanong na ito, malalim na pagsusuri ng mga magulang ang nararapat. Dapat lang na pumili ng taong komportable kayo at ramdam niyo ang pagkakasundo sa inyo.

Kailangan ninyo ng pedia na makakasundo at mapagkakatiwalaan lalo sa oras ng pagkakasakit ng anak. Makikita naman kaagad kung siya ay may likas na pagmamahal sa bata at totoong pag-aalala. Tandaan na ang pediatrician na mapipili ang magiging “matalik na kaibigan” ng mga magulang, at ng kanilang anak, higit sa lahat, sa mahabang panahon ng kanyang pagkabata.

BASAHIN: 10 Pinaka-importanteng bagay na hindi maaaring makalimutan sa araw ng panganganak

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner