Development ng toddler

Development ng toddler

Mula sa pagkatuto ng inyong mga chikiting na makipagkaibigan, paggamit ng potty, ang inyong chikiting ay nasa stage na ng kanyang major physical, emotional, intellectual, social milestones sa stage ng development. Ibibigay ng seksyon na ito kung ano ba ang mga dapat mong paghandaan at asahan sa inyong mga toddles sa kanyang paglaki.
Ano ba ang mga development na pinagdadaanan ng iyong anak? Sagot namin iyan para lubos niyong maunawaan kung nasa anong klaseng development na ang inyong anak.