Development at milestones ng isang bata: 6 taon at 2 buwang gulang

Development at milestones ng isang bata: 6 taon at 2 buwang gulang

LOOK: Anu-ano ang iba't-ibang development ng 6 taon 2 buwang gulang na dapat malaman ng isang mommy? Mabuting alamin ito!

Development ng 6 taon 2 buwang gulang: Ang iyong anak ngayon ay 6 years 2 months old na. Isa na siyang independent primary-schooler na mahilig makipagkaibigan!

Siya rin ay nasasanay na maging independent. Kaya mapapansin mo sigurong hindi na siya masyadong humihingi ng tulong sa’yo.

Kung nais mong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng 6 years 2 months old mong anak, narito ang listahan ng kanyang development at milestones na dapat mong asahan.

Sa pagtuklas natin ng kanyang journey, tandaan lang na ang bawat bata ay may kanya-kanyang istilo ng progress. Kung ikaw ay may personal na tanong tungkol sa paglaki ng iyong anak, maaring magpakonsulta sa iyong pediatrician.

Development ng 6 taon 2 buwang gulang: Is your child on track? 

Physical Development – 6 Years 2 Months Old 

Sa ganitong stage, ang average height at weight ng anak mo ay dapat:

 • Boys– Height: 116.73 cm (46 inches)– Weight: 21.17 kg (46.7 lb)
 • Girls– Height: 116.2 cm (45.7 inches)– Weight: 20.7 kg (45.7 lb)

Ang anak mo ay confident na sa kanyang physical skills katulad ng jumping, throwing, kicking and catching. Kaya i-encourage mo ang iyong anak na maglaro sa labas at sanayin ang kanyang sarili sa ganitong aktibidad.

Dito na rin niya madidiskubre na magaling siya sa partikular na sport katulad ng soccer at basketball.

Ang paglalaro ng sports ay makakatulong sa kanya upang matutunan niya ang teamwork, leadership at discipline. Ito ay magagamit niya kapag siya ay pumasok sa school.

Bukod dito, ang mga physical activities katulad ng sports ay makakatulong sa brain development ng isang bata.

development-ng-6-taon-2-buwang-gulang

Image from Mi Pham on Unsplash

Malalaman mo rin ang ilang developments ng anak mo katulad ng:

 • Mahusay sa mga basic skill katulad ng jumping, throwing, kicking at catching
 • Napapansin mo ang pagbuti nito sa pagbalanse at coordination
 • Marunong lumangoy
 • Nakakatayo gamit ang isang paa sa loob ng 9 segundo
 • Marunong sumambot at maghagis ng maliit na bola
 • Nasusundan ang bawat ritmo ng isang musika

Tips:

 • I-encourage mo ang iyong anak na maglaro sa labas
 • Siguraduhin na nakapaglaan ang anak mo ng atleast 1 hour sa physical activity
 • Kailangan ang stretching bago sumabak sa activity
 • Turuan ang anak ng tamang nutrisyon kapag nag-go-grocery
 • Bigyan ng limitasyon ang anak mo sa paghawak ng gadgets ng dalawang oras sa isang araw

When to talk to your doctor:

Kapag ang anak mo ay,

 • Mahina sa hand-eye coordination
 • Hindi magawa ang simpleng pagsusuot ng school uniform
 • Pagkupas ng kayang skills na meron siya dati

Cognitive Development – 6 Years 2 Months Old 

Ang utak ng iyong anak ay mabilis magdevelop habang siya ay nakaka pick up ng mga bagong bagay araw-araw.

Ang kanilang learning ability ay nagsisimula kapag sila ay nag-oobserba at saka nila ito inaapply sa kanilang mga gawain. At kadalasan nila itong nakukuha sa pag-lalaro.

Kung mapapansin mo, siya ay palatanong tungkol sa kanyang mga nakikita, naririnig at nararanasan dahil dito na siya natututong mag-usisa ng mga bagay bagay.

Narito ang ilang cognitive development na makikita mo sa iyong anak:

 • Marunong nang magtanong sa partikular nabagay.
 • Mahaba na ang kanyang attention span
 • Alam na ang tama sa mali
 • Kayang magawan ng resolba ang mga mahihirap na gawain sa school
 • Naeenjoy ang paglalaro ng puzzles at games
 • Mataaas na ang awareness sa kanyang paligid

Tips:

 • Sagutin ng marahan ang mga katanungan ng iyong anak
 • Isali ang math sa bawat sitwasyon
 • Magtayo ng study room para sa iyong anak.
 • ‘Wag pilitin ang iyong anak na mag-aral ng wala sa oras.
 • Encourage creative play.
 • Dalhin ang iyong anak sa mga educational places katulad ng museum.

When to talk to your doctor:

Kapag ang anak mo ay,

 • Hindi ma-kilala ang kanyang sariling pangalan kapag tinatawag
 • Ayaw gumawa ng mga simpleng activities katulad ng pagbibihis sa sarili
 • Hindi makabasa ng two-letter words.
 • Nahihirapan makihalubilo at makalaro sa mga tao
 • Hindi makapagbilang mula 1-10.

Social and Emotional Development – 6 Years 2 Months Old 

development-ng-6-taon-2-buwang-gulang

Image from Sandeep Kr Yadav on Unsplash

Ang iyong anak ay natututo na maging malapit sa isang tao at makaunawa ng relasyon dito. Dito na rin siya nagpapakita ng gratitute katulad na lamang ng pagpapahiram ng kanyang laruan sa ibang bata. Bukod dito, mapapansin na rin ang pagpapakita niya ng emosyon.

Narito ang ilang social and emotional development na makikita mo sa iyong anak:

 • Malinaw na nakakapaglabas ng kanyang emosyon
 • Mahilig makipagkaibigan
 • Naiintindihanang kahalagahan ng teamwork
 • Binibigyan ng halaga ang pagkakaibigan
 • Nakakaramdam ng kaunting takot at hesitation kapag makakakilala ng bagong tao.

Tips:

 • Araw-araw na tanungin kung kamusta ba ang iyong anak
 • Ituro kung ano ang ‘Bullying’
 • Maging ehemplo sa tamang manners at etiquette
 • Ituro sa anak na ilabas ang kanyang saloobin gamit ang salita
 • Patibayin ang pagiging mabuti
 • Turuan ng respeto at pagpapasalamat
 • Ituro ang “stranger danger” at “good touch, bad touch.”

When to talk to your doctor

Kapag ang anak mo ay,

 • Hindi kayang wala ka ng matagal
 • Iniiwasang makihalubilo o makapagkaibigan sa mga batang ka-edad niya
 • Ayaw magbahagi
 • Aggressive at sobrang nahihiya sa iba

Speech and Language Development – 6 Years 2 Months Old

Ang 6 years 2 months old na anak mo ay nagiging madaldal na. Malinaw na itong magsalita. Kaya na rin niyang bigkasin ang tatlo hanggang apat na syllable katulad ng “animal” at spaghetti”

Bukod dito, nagpapakita na rin siya ng interes sa pagsusulat at pagbabasa.

Narito ang ilang Speech and Language Development na makikita mo sa iyong anak:

 • Malawak ang kanyang vocabulary skills
 • Marunong na ng mga consonant sounds
 • Marunong na ng mga word patters
 • Tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng partikular na pangungusap

Tips:

 • Bagalan ang salita kapag nakikipag-usap sa iyong anak
 • Makakatulong ang music sa pagpapabuti ng kanyang language skills
 • Araw-araw na tanungin kung kamusta ba ang iyong anak
 • Turuan ng ibang salita at ang mga ibig sabihin nito
 • Laging tanungin ang iyong anak

When to talk to your doctor

Kapag ang anak mo ay,

 • Iniiwasang magbasa
 • Hindi lubusang makaintindi ng simpleng direction
 • Pagkautal
 • Pagsasabing “Huh?” o “Ano?” ng paulit ulit sa iyong sagot

 

Health and Nutrition – 6 Years 2 Months Old

Ang iyong anak ay nalalaman na ang iba’t-ibang kagustuhan sa pagkain. Ito ay maaaring pagsubok sa isang magulang dahil mahirap na itong pakainin lalo na kung ayaw nya ng pagkain.

Ngunit marapat pa rin na tandaan ang tamang balanced diet ng isang bata.

Kids around this age should ideally consume the following on a daily basis:

Ang calorie na kailangang nasa isang tao ay:

 • Boys: 1,766 Kcal/day
 • Girls: 1,657 Kcal/day

Dairy Group

Ugaliin ang pagbibigay ng tatlong basong gatas ang iyong anak araw-araw. Maaari ka ring magsama ng yoghurt at cheese ngunit hindi madalas. Ang pagsama ng dairy products ay makakatulong sa pagiging malakas at healthy ng iyong anak.

Protein Group

egg-meal

Image from Joseph Gonzales on Unsplash

Mahalagang ugaliin ng magulang ang pagbibigay ng protein sa kanilang anak ng dalawang beses sa isang araw. Ang mga pagkaing mayaman sa protein ay itlog, tuna, lentils at chickpeas.

Fruit and vegetable Group

Ang prutas at gulay ay makakatulong upang magamot ang isang sakit katulad ng constipation. Dalawang cup ng gulay at prutas ang dapat kainin ng bata sa isang araw. Kung pikikan ang anak mo sa ganitong klaseng pagkain, maaari mong ihalo ang gulay sa pasta o pizza para makain din niya at hindi mabigla.

Grain

Sa ganitong edad, ang anak mo ay kailangan ng 4 ounces ng grains sa isang araw. Ang isang ounce ng grain ay katumbas ng cereal o isang slice ng tinapay at 1/2 cup ng pasta.

Maari kang mamili kung ano ang nais mong ibigay sa kanya. Whole grains, oatmeal, quinoa, wheat brea, popcorn o brown rice. Ngunit ‘wag lang sosobrahan ang mga ito lalo na sa white bread, pasta at kanin.

Ito ang kailangang kainin ng iyong anak araw-araw:

 • Fruits: 3 cups
 • Vegetables: 2 cups
 • Grains: 4 ounces
 • Proteins: 36 grams
 • Milk: 17-20 ounces
 • Water: 1500 ml (6 cups)

Tips

 • Siguraduhin ang diet plan ng iyong anak ay balanse
 • Iwasan ang pagbili ng mga mayaman sa sugar at makolesterol na pagkain
 • Ugaliin ang healthy diet

Vaccinations and Common Illnesses

Kung ang anak mo ay nasa anim na taong gulang na, marapat lang na bigyan na ito ng proper vaccination. Mabuting bumisita sa doctor ng iyong anak upang mabigyan siya ng iba pang nararapat na vaccine sa kanyang taon.

Mga vaccine na dapat mayroon ang anak mo sa ganitong edad:

 • DTaP vaccine that protects against diphtheria, tetanus, and pertussis
 • IPV vaccine that protects against polio
 • MMR vaccine that protects against measles, mumps, and rubella
 • Varicella vaccine that protects against chickenpox
 • A flu shot which is typically given every year

Treating Common Illnesses

Laging tandaan na kahit may proper vaccine ang isang bata, maaari pa rin itong kapitan ng colds, flu at Hand Foot and Mouth disease. Kung anak anak mo ay may sintomas ng pagsusuka, diarrhea at mataas na lagnat (over 38°C/100.4°F), mabuting magpakonsulta na saiyong doctor.

1. Fever

Kung ang temperatura ng iyong anak ay mababa sa 38.5°C, bigyan ito ng madaming tubig at pagpahingahin. Gamit ang lukewarm compresses, dampian ang bahagi ng kanyang noo, kili-kili at groin area. Makakatulong ito sa kanyang kalagayan. Ngunit kung ito ay tumaas sa 38°C (100.4°F) dalhin agad ito sa ospital.

2. Cough

Ang pag-ubo ay normal ngunit ito ay pwedeng magdulot ng sipon sa isang tao. Para mapigilan ito na lumala, subukan ang mga home remedies katulad ng honey at luya na ihahalo sa maligamgam na tubig.

3. Cold

Ang colds ay dahil sa virus at maaaring hindi rin makatulong ang mga antibiotics na binibigay mo sa iyong anak. Kung ang cold na ito ay may kasamang sakit ng katawan at sobrang taas na lagnat, maaari itong influenza. Sa ganitong kondisyon, mabuting magpatingin na sa doctor.

4. Chickenpox

Kung hindi mawawala ang rashes at lagnat ng iyong anak sa loob ng dalawang araw, mabuting magpakonsulta na sa kanyang doctor. ‘Wag siyang bibigyan ng aspirin dahil ito ay maaring makapagdulot sa iyong anak ng Reye’s Syndrome kung saan maaaring makasira ng kanyang utak at atay.

Para sa common illness na Colic, kadalasang hindi nagbibigay ng reseta ang doctor. Maaari mong i-try ang naturopathic at homeopathic medications. Kapag lumabas naman ang chickenpox ng iyong anak, ‘wag na ‘wag itong bibigyan ng aspirin dahil maaaring magkaroon siya ng Reye’s Syndrome.

Ito ay maaaring magdulot ng liver at brain damage. Kaya siguraduhin na bigyan ng vaccine ang anak mo labaan sa chickenpox.

Kapag sa Diarrhea naman, ‘wag ito bibigyan ng gamot na Pepto-Bismol and Kaopectate na mayroong bismuth, magnesium, at aluminium. Ito ay delikado sa mga infant at toddlers. Mabuting bigyan na lang sila ng water and oral rehydration salts (ORS) para mapanitiling dehydrated ang anak mo.

Kung ang lagnat naman ng anak mo ay tumaas sa 30 degrees o lumala ang kanyang kalagayan, dalhin na ito sa kanyang doctor agad.

When to talk to your doctor:

 • Ang height ng isang bata ay hindi normal para sa kanyang edad
 • Unusual na rashes, bukol at sugat
 • Underweight at overweight
 • Pagkakaroon ng diarrhea, vomiting at mataas na lagnat (over 39 degrees Celsius) sa mahabang panahon.

 

Previous month: 6 years 1 month old 

Republished and translated with permission from theAsianparent Singapore.

Sources: Mayo ClinicCDC, Web MD  

BASAHIN: Development at milestones ng isang bata: 6 taon at 1 buwang gulang

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Sinulat ni

Mach Marciano

Article Stories
app info
get app banner