Tonsilitis: Sanhi, sintomas, at gamot sa tonsil na namamaga

Tonsilitis: Sanhi, sintomas, at gamot sa tonsil na namamaga

Masakit ba ang lalamunan ng iyong anak? Nahihirapan ba siyang lumunok? Alamin kung ano ang sanhi, sintomas, at maaaring gamot sa tonsil na namamaga.

Masakit ba ang lalamunan ng iyong anak? Nahihirapan ba siyang lumunok? Alamin kung ano ang sanhi, sintomas, at maaaring gamot sa tonsillitis.

Tonsils

Ang tonsils ay ang dalawang oval-shaped na tissue sa magkabilang gilid ng likuran ng lalamunan. Mayroong tonsilitis ang iyong anak kung namamaga ang kanyang tonsils.

Para masiguro kung may tonsilitis ang iyong anak, kumuha ng kutsara at ilagay ang hawakan nito sa kanyang dila at ipasabi sa anak ang “Aaaaah.”

Ilawan ang lalamunan. Kung mapula at namamaga ang kanyang tonsil, kumonsulta na sa inyong doktor.

Huwag pilitin ang anak kung ayaw niyang ipa-check sa iyo ang kanyang lalamunan.

gamot-sa-tonsillitis

Image: Mayo Clinic

Sanhi ng tonsilitis

Kadalasan ay viral infection ang dahilan nag pagkakaroon ng tonsilitis, ngunit may ilang kaso rin na bacterial infection ang sanhi nito.

Dahil ang gamot sa tonsil na namamaga ay batay sa sanhi nito, pinakamainam na kumonsulta sa doktor.

Sintomas ng tonsilitis

Ang mga batang nasa pagitan ng pre-school age at mid-teenage years ang kadalasang nagkakaroon ng tonsilitis.

Kabilang sa mga sintomas nito ay:

 • Mapula at namamagang tonsils
 • Puti o dilaw na balot o patse-patse sa tonsils
 • Sore throat
 • Hirap at masakit na paglunok
 • Lagnat
 • Tender na lymph nodes sa gilid ng leeg
 • Mabahong hininga
 • Sakit ng tiyan (lalo na sa mga bata)
 • Stiff neck
 • Sakit ng ulo

Tumawag agad sa doktor kung hindi pa humuhupa ang sakit ng lalamunan sa loob ng 24 hanggang 48 oras, nahihirapang lumunok, o labis na nanghihina at hindi mapakali ang iyong anak.

Humanap agad ng lunas kung hindi makahinga, hindi makalunok, o naglalaway ang iyong anak.

Gamot sa tonsillitis: Bacterial infection

gamot-sa-tonsillitis

Image from Freepik

Kung bacterial infection gaya ng strep naman ang sanhi, kadalasang magrereseta ang doktor ng antiobiotic para sa sampung araw. Tiyaking makumpleto ang pag-inom ng gamot sa tonsil na namamaga.

Kung hindi maagapan, ang strep ay maaaring mauwi sa abscess, o kaya naman ay ang kondisyon sa puso na rheumatic fever.

Gamot sa tonsillitis: Viral infection

Kung viral infection naman ang dahilan ng tonsilitis, kailangan lang pahupain ang sintomas upang guminhawa ang pakiramdam.

Maaaring i-rekomenda ng doktor bilang gamot sa masakit na lalamunan ang acetaminophen o ibuprofen.

Huwag bigyan ng aspirin ang mga bata, dahil ito ay nai-link sa Reye’s syndrome, isang life-threatening condition.

Makakatulong ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin, tatlong beses isang araw.

Kung may abscess naman o nana sa iyong tonsil, baka kailanganing pumunta sa ear, nose, and throat (ENT) doctor upang mas masuri at ma-drain ang nana kung kailangan.

Ang madalas na pagkakaroon ng tonsilitis ay maaaring makaapekto sa buong kalusugan ng iyong anak, pati na rin sa kanyang pagpasok sa eskuwela, magdulot ng problema sa paghinga gaya ng paghihilik, at labis na hirap sa paglunok.

Sa mga ganitong kaso, maaaring irekomenda ng doktor ang tonsilectomy, ang pagtanggal sa tonsils. Ang tonsilectomy bilang permanenteng gamot sa tonsil na namamaga, ay isa sa pinakamadalas na gawing procedure sa mga bata.

Gamot sa tonsillitis home remedies

Maraming mga gamot sa masakit na lalamunan ang maaring i-rekomenda ng iyong doktor. Pero kung hindi kaagad makapagpa-konsulta, narito ang ilang home remedies na maaari mong subukan:

 • Magmumog ng tubig na may asin
 • Uminom ng maligamgam na tsaa
 • Uminom ng tubig na may yelo o kumain ng ice cream na hindi gaanong matamis
 • Maglagay ng humidifier sa kwarto, kailangan na cool-mist ito

Paano maiwasan ang tonsilitis?

gamot-sa-tonsillitis

Image from Freepik

Ang paghuhugas ng kamay ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus at bacteria na sanhi ng tonsilitis. Iwasan ding makisalamuha sa mga taong mayroong strep throat, lalo na yung mga hindi nakainom ng kanilang antibiotic sa loob ng 24 oras.

 

Dito sa theAsianparent Philippines ay mahalaga sa amin ang makapagbigay ng impormasyon na wasto, makabuluhan, at napapanahon, ngunit, hindi ito dapat gawing pamalit sa payo ng doktor, o kaya sa medical treatment. Walang pinanghahawakang responsibilidad ang theAsianparent Philippines sa mga nagnanais na uminom ng gamot base sa impormasyon sa aming website. Kung mayroong agam-agam, ay nirerekomenda naming magpakonsulta sa doktor upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon.

Sources: 

WebMD, Mayo Clinic, Healthline

Basahin:

Sore throat: Sanhi, sintomas at gamot sa makating lalamunan

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Sinulat ni

Romy Peña Cruz

app info
get app banner