7 Palatandaan na kailangan ng mas higit na disiplina ng isang bata

7 Palatandaan na kailangan ng mas higit na disiplina ng isang bata

Ginagawa ng mga magulang ang kanilang makakaya sa pagdidisiplina sa bata. Ngunit, minsan ay nakakapagod din at tila sobra na ang mga bata. Kaya ang mga magulang ay nagko-kompromiso at nagbibigay ng mga hindi kinakailangang gantimpala para dumali ang buhay. Subalit, kailangan rin ng pagdidisiplina sa bata at hindi pwedeng palampasin ang bagay dahil lang pagod na tayo.

Hindi dapat sinasanay ang bata sa kanilang maliliit na kahilingan. Kung mapabayaan, ang maliliit na kahilingan na ito ay lalaki nang lalaki hanggang sa mawalan na ng kontrol.

“Lahat ng magulang ay gusto ang pinakamaganda para sa mga bata. Lahat ay inaalala ang pagtataguyod ng kanilang kumpiyansa sa sarili,” ayon sa parent educator na si Nancy Samalin. “Ngunit kapag hindi tayo pinansin ng bata, hindi sumunod, lumaban o hindi nagbigay ng pansin, normal lang na mainis at ma-frustrate.”

Si Samalin, ang may akda ng Loving Without Spoiling And 100 Other Timeless Tips for Raising Terrific Kids, ay ibinigay ang kanyang punto sa susunod na sinabi. “Nang hindi sinasadya, madaling ma-trap sa overindulging at hindi pagkakaroon ng limitasyon.”

Para matulungan ang mga magulang malaman kung kailangan ng bata ng higit pang pagdidisiplina sa bata, nagbabala si Samalin ng ilang senyales na dapat bantayan.

kids need discipline

7 Palatandaan na kailangan ng mas higit na pagdidisiplina sa bata

1. Ang iyong anak ay may sobrang sense of entitlement.

Mahirap ang pagbalanse ng pagkakaroon ng mapagmahal na tahanan at disiplinadong tahanan. Oo, gusto ng mga magulang na alagaan ang mga anak hanggang sa makakaya nila at maibigay ang mga kagustuhan at kailangan.

Ngunit kapag lagi itong ginagawa ay naitataguyod ang expectations ng bata. Ang problema ay nagsisimula silang umaasa ng sobra habang nalilimutan magpasalamat. Nagiging entitled sila hindi lang sa iyo ngunit maging sa ibang tao rin.

Ang maaaring gawin:

Ipakita at sabihin sa mga bata na hindi ito tungkol sa kanila, sa iyo, o kahit kanino man. Hindi umiikot ang lahat sa kanila. Kapag kailangan ng pagdidisiplina sa bata, ito ay dapat makatuwiran at may katotohanan.

Sabihan sila na magpasalamat. Bilang ensayo, tulungan silang gumawa ng listahan ng mga bagay na pinagpapasalamat nila. Maaari mo rin sila tulungan magsulat ng thank-you notes sa mga taong pinapasalamatan nila. Ang pagtulong sa kanilang magkaroon ng sense of appreciation at gratitude sa mga tao at bagay ay makakatulong na maintindihan nilang hindi sila ang sentro ng mundo. Mas malaki ang mundo sa kanila.

Ipatulong silang mag-ayos sa bahay at pasalamatan sila pagkatapos. Hindi ba masarap sa pakiramdam ang mapasalamatan?

2. Hindi siya makatanggap ng “hindi” bilang sagot.

Ito ay mapanganib na pag-iisip sa bata na makuha nang maaga. Kung mapabayaan ay lalaki ang bata na abusado at hindi kayang tumanggap ng “hindi” bilang sagot sa kanilang paglaki.

Ang maaaring gawin:

Dapat maintindihan ng bata ang ibig sabihin ng hindi, kaya huwag laging sumagot ng “hindi”. Ipaintindi sa kanila kung bakit ka tumatanggi at kung bakit ito mahalaga. Maaaring simulan ayusin ito sa pamamagitan ng pag-intindi sa kanila ang ibig sabihin ng “hindi” at magbigay ng ibang mungkahi.

3. Kulang ang bata sa pakikiramay, empatiya at kabaitan.

Isa sa pinaka-importanteng bagay sa pagiging tao ay empatiya at pakikiramay. Social beings tayo, at nakikilala natin ang isa’t isa sa pag-abot at pagtulong. Kapag ang iyong anak ay walang sense of pakiki-isa at pakikiramay, nawawalan sila ng pagkakataon bumuo ng masustansyang long-term na relationship.

Ang maaaring gawin:

“Kapag ang bata ay may ginawang bagay na nakakatulong, nagmamalasakit, nagtutulungan, o nagpapakita ng pagpapabuti, ipa-alam sakanilang napansin mo ito at bigyan sila ng papuri,” ayon kay Samalin. Maaaring sabihin, “Salamat, Joey. Nagustuhan ko kung paano mo tinulungan si Amy iligpit ang kanyang mga laruan.” O “Jesse, humanga ako sa kung paano mo sinagutan ang iyong homework.” Malayo ang nararating ng kaunting positibong pagkilala.

May iba pang paraan para tulungan ang bata kung paano makiramay, tulad ng sa listahan ng Huffington.

kids need discipline

Kailangan ng bata ng pagdidisiplina. Ngunit, paano mo malalaman kung sapat na ang binibigay mo?

4. Ang iyong anak ay kulang ang konsensiya at guilt.

Ang ilang bata ay may masmataas na sense of guilt habang ang iba ay kabaliktaran. Kapag hindi nakakaramdam ng guilt ang bata, senyales ito ng hindi nila pagtanggap ng responsibilidad sa kanilang nagagawa. Kulang ang kanilang konsensiya at guilt dahil tingin nila ay wala silang nagawang mali. Mahirap ito dahil kadalasan ay internal na problema ito. (At sa ibang bata ay senyales ito ng mas mahirap pa na problema.)

Ang maaaring gawin:

Mahalagang maturuan ang bata na magkaroon ng healthy dose ng guilt. Ipakita sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang mga ginagawa sa ibang tao. Sabihin sa kanila ang nararamdaman ng iba at tulungan silang makita ang pananaw ng ibang tao. Subalit, hindi dapat iparamdam sa kanila na may mali sa kanila.

“Magsabi ka tungkol sa mga nararamdaman mo,” payo ni Samalin. “Ngunit, huwag atakihin ang iyong anak o sabihan siya na may mali sa kanya.”

Mas mabuti, ipatupad ang kahihinatnan ng kanilang mga ginagawa. Kung hindi sila makaramdam ng guilt, dapat maranasan nilang mawala ang isang bagay dahil sa paggawa ng mali. Hindi ito para gawing miserable ang bata ngunit para ituro ang pinagkaiba ng tama at mali habang binibigyan sila ng pananagutan sa kanilang mga choices.

5. Walang paki-alam ang bata sa nararamdaman ng iba.

Ang kawalan ng paki-alam sa ibang tao o nararamdaman ng iba ay senyales ng pagiging makasarili. Dapat nilang matutunan na bawat isa ay kasing halaga ng sino man.

Ang maaaring gawin:

Muli, dapat matutunan ng bata na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa kanila.

“Kapag galit sa iyong anak, gamitin ang ‘ako,’ at hindi ‘ikaw’ sa mga sinasabi,” ayon kay Samalin. “Masmabuti na sabihing ‘galit ako,’ imbes na ‘masama ka.'”

Kung may nagawa ang anak mo na nagpasama ng loob mo ngunit wala siyang paki-alam, maaari mong sabihin: “Nagagalit ako kapag ginagabi ka at hindi man lang nagsasabi.” O “Hindi ako ganyan kausapin.” “Nai-irita ako sa itsura ng kwarto na ito.” “Lalabas ako ng kwartong ito para magpakalma.”

Maaari silang turuan tungkol sa charity. Kung gagawa ng donasyon, isama sila para makita nila ang pinagdadaanan ng iba, at makapagbigay ng mungkahi kung paano sila makakatulong.

6. Sinisisi ng iyong anak ang iba sa kanilang pagkakamali.

Ito ay sa mga hindi kayang akuin ang responsibilidad sa kanilang nagawa. Kapag napabayaan, ang kagustuhang maghugas kamay kapag may nagawang mali ay lalaki sa bagay na mas masama. Maaari silang magsimulang magsinungaling at magmanipula ng tao para mapawalang sala. Maaari itong magpatuloy nang hindi mo napapansin.

Ang maaaring gawin:

Hindi sila kailangang awayin ay pilitin na umako ng responsibilidad lagi. Sa totoo, maaaring ituro kung anu-anong mga bagay dapat maging responsable at managot. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggawa ng responsibility “tangible”.

“Gumawa ng note o sign para sa iyong anak,” payo ni Samalin. “Laging mababasa ng mga bata ang iyong notes at maaari rin silang sumagot!”

Binigay ni Samalin ang isang halimbawa: “Dear Jo, paalala lamang. Ito ang mga dapat gawin bago manood ng TV ngayon. Isampay sa cabinet ang malilinis na damit. Hugasan ang mga pinggan. Pakainin at ilakad ang aso. Salamat sa tulong mo. Nagmamahal, Mom.”

7. Masyadong demanding ang iyong anak

Masyado bang whiny ang iyong anak sa isang bagay na gusto nila? Specific at consistent ba sila tungkol dito? Kung ganon, ang iyong anak ay maaaring demanding. At sobra.

Ang maaaring gawin:

“Para sa mga batang nahihirapan sa kung sino ang may kontrol, ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na gumawa ng desisyon ay nakakatulong makapagparamdam ng kontrol — ngunit hindi sobra,” ayon kay Samalin.

Bigyan sila ng mga mapagpipilian. Kailangan ng mga bata ng disiplina pagdating sa kanilang pagpipilian. Tanungin sila kung gusto ba nila ng itlog na scrambled o sunny side up. Papiliin sila kung magbabasa o maglalaro kapag libre sila. Mahalaga para sa inyong dalawa na malaman kung sino ang may kontrol sa schedule at kapag kailangang itigil ang mga bahay. Kailangang malaman ng iyong anak na may pangangailangan ang lahat at lahat ay maaaring sabihin ang kanilang gusto at kailangan.

Nandyan ka dapat kapag kailangan ng pagdidisiplina ng iyong anak

Happy young parents with a little daughter stand under blooming pink tree outside Free Photo

Madaling maintindihan ang pagbibigay sa anak ng kailangan at gusto nila, ngunit mahalaga rin ang kailangan nila psychologically. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kailangan at gusto nila sa panahon na ito, o kung ano ang kailangan nila physicallym ngunit kung ano ang kailangan nila pagdating ng panahon para maging well-adjusted paglaki.

Kapag kailangan ng pagdidisiplina ng bata, mahalagang magpakita ng pakikiramay, para hindi rin sumobra. Ang pagdidisiplina ay hindi para ipakita kung sino may kapangyarihan o tungkol sa iyo. Ito ay ang pagturo sa kanila na maging ang pinakamagandang bersyon nila paglaki nila.

Ini-republish ng may pahintulot ng: theAsianParent Singapore

Basahin: #AskDok: Paano disiplinahin ang magkapatid na magkaiba ang ugali?

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner