Sintomas ng UTI sa baby: Paano mo malalaman at maaagapan?

Sintomas ng UTI sa baby: Paano mo malalaman at maaagapan?

Maaaring magdulot ng permanenteng sakit sa bato kapag hindi nagamot ang UTI ng inyong anak. Alamin kung paano matutuklasan, maiiwasan at lulunasan ang UTI sa mga bata.

Nakakagulat, ang urinary tract infection o UTI ay mas karaniwang nangyayari sa mga bata kaysa sa inaasahan mo. Mas madalas na nagkakaroon nito ang mga kababaihan, lalo na sa panahon na sila ay tinuturuang mag-banyo. Nagkakaroon din ng ganitong impeksyon ang mga batang lalaki na hindi pa tuli at nasa edad 1 pababa. Ano nga ba ang sintomas ng UTI sa baby?

Ang UTI ay isang impeksyon sa parte ng urinary system, na kung saan matatagpuan ang pantog, bato, urethra (konektado ito sa bladder na siyang daanan ng ihi palabas ng katawan) at ureter (daluyan ng ihi mula sa kidney hanggang sa bladder)

Dito sa theAsianparent Philippines ay mahalaga sa amin ang makapagbigay ng impormasyon na wasto, makabuluhan, at napapanahon, ngunit, hindi ito dapat gawing pamalit sa payo ng doktor, o kaya sa medical treatment. Walang pinanghahawakang responsibilidad ang theAsianparent Philippines sa mga nagnanais na uminom ng gamot base sa impormasyon sa aming website. Kung mayroong agam-agam, ay nirerekomenda naming magpakonsulta sa doktor upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon.

Senyales at Sintomas ng UTI sa Baby at mga Bata

Sa mga sanggol:

 • Lagnat. Ito ang pangunahing senyales sa mga sanggol.
 • Matinding kirot sa pag-ihi na nagiging dahilan ng pag-iyak
 • Mapanghing amoy ng ihi
 • Iritable sa pag-ihi
 • Kawalan ng ganang kumain
 • Pagsusuka
 • Pagtatae

Sa mga bata:

 • Nakakaramdam ng kirot kapag umiihi
 • Madalas na pag-ihi pero kakaunti lang ang lumalabas.
 • Mapanghi o may masangsang na amoy ang ihi.
 • Mamula-mula o minsan may kasamang dugo ang ihi.
 • Napapaihi sa pagtulog
 • Nakakaramdam ng sakit sa ilalim ng pusod
 • Nakakaramdam ng sakit ng tiyan at itaas na likuran

Mga senyales na kumalat na ang impeksyon sa mga bato

 • Lagnat
 • Panginginig ng buong katawan
 • Pagkahilo
 • Pagsusuka
 • Pamumula ng balat
 • Pananakit ng tagiliran o likuran
 • Matinding pananakit ng tiyan

Sanhi ng Pagkakaroon ng UTI

Bacteria ang karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng UTI sa mga bata. Pumapasok ito sa urethra paakyat sa urinary tract ng tao.

Matatagpuan ang bacteria malapit sa puwetan at vagina ng mga kababaihan. Maaari rin itong matagpuan sa ating large intestines (E.coli bacteria ang madalas na dahilan) o sa dumi mismo. Maaari rin itong sumama sa dugo at lymph system papunta sa urinary tract na siyang nagdudulot ng impeksyon sa pantog at bato. May mga virus din na nagiging sanhi ng UTI.

Ang mga sumusunod ay nagiging sanhi ng pamumuo ng bacteria:

 • Pagtitibi
 • Madalang na pag-ihi
 • Improper hygiene. Sa mga kababaihan, ang hindi maayos na paglilinis ng dumi o ang pagpupunas mula sa likuran papunta sa harapan ang nagdadala ng bacteria patungo sa urethra.
 • Hindi pagtapos ng pag-ihi ay nagdudulot ng pamumuo ng bacteria sa pantog.
 • Iritasyon sa urethra dulot ng paggamit ng matatapang na sabong panligo o pagsusuot ng masisikip na pang-ibaba.

Ang kumplikasyon sa kakayahan at istraktura ng urinary tract ay kadalasang nangyayari sa mga baby at bata. Nasa ibaba ang ilang dahilan kung bakit hindi nakakadaloy ng maayos ang ihi:

 • Pagkakaroon ng bara sa daluyan ng ihi gaya ng kidney stones.
 • Pag-atras ng ihi pabalik sa kidney na tinatawag na vesicoureteral reflux (VUR)
 • At iba pang abnormalidad na nangyayari sa urinary tract

Mga Panganib sa Pagkakaroon ng UTI

 • Madalang na pag-ihi*
 • Kabiguang ilabas ang lahat ng ihi sa pantog*
 • Pagtitibi*
 • Nanganganib na magkaroon ng UTI ang mga baby na hindi pa natutuli bago sila umedad ng isang taon. Ang foreskin ay maaaring pamugaran ng bacteria kung ito ay hindi nalilinis ng mabuti.
 • Abnormalidad sa urinary tract gaya ng urinary obstructions, kidney stones o malformed kidney. Pinipigil nito ang paglabas ng lahat ng ihi sa pantog, na siyang nagsasapanganib sa mga bata na magkaroon ng UTI. Ang ganitong problema ay maaaring naranasan ng bata mula pagkapanganak o nagdevelop ito kalaunan.
 • Pag-atras ng ihi mula sa pantog pabalik ng bato o vesicoureteral reflux (VUR)
 • Ang pagkakaroon ng catheter, isang tubo na ipinapasok sa urethra kung hirap sa pag-ihi ang bata. Maaaring pumasok sa catheter ang bacteria.
 • Kung ang isang miyembro ng Pamilya ay nakaranas ng UTI o VUR

*Paalala: Ang tatlong ito ay madalas nangyayari sa mga batang tinuturuang mag-banyo.

Mga Komplikasyon

 • Pangmatagalang sakit sa bato
 • High-blood
 • Ang mga batang may urinary obstructions, mahinang resistensya at iba pang kondisyong na nakakaapekto sa pantog at bato ay may mas mataas na tiyansa ng pagkakaroon ng komplikasyon.
 • Sepsis o pagkalat ng impeksyon na nakakaapekto sa tungkulin ng bato sa ating katawan. Hindi ito puwedeng ipagwalang-bahala kahit na bihira lamang itong mangyari.

Kailan Dapat Komunsulta sa Doktor

Pinakamahalaga ang maagap na pagtuklas at paglunas kung nakitaan agad ng sintomas ng UTI sa baby at mga bata. Tumawag agad ng doktor at huwag nang mag-atubili kung ang iyong anak ay nakararanas ng mga sumusunod:

 • Hindi maipaliwanag na pagtaas ng lagnat na hindi bumababa– 38 C sa mga sanggol habang 38.3 C sa mga bata.
 • Pagsusuka
 • Madalas na pag-ihi ngunit kaunti lamang ang lumalabas
 • Makirot na pag-ihi
 • Mapanghi at mamumula-mulang kulay ng ihi.
 • Pananakit ng tiyan at tagiliran
 • Vaginal discharge na may kasamang sintomas ng UTI.

Komunsulta agad sa inyong Doktor kung nakikitaan ng sintomas ng UTI sa baby katulad ng pagiging iritable, nilalagnat, walang ganang kumain at nagsusuka.

Huwag nang hintayin at obserbahan pa ang inyong anak kung sa tingin mo ay may UTI na siya. Ang hindi agarang paggamot ay maaaring magdulot ng mga kompliskasyon kagaya ng high-blood at permanenteng pagkasira ng kidney.

Agad na tumawag ng doktor kung hindi bumubuti ang pakiramdam ng inyong anak matapos na mapainom ng antibiotics sa loob ng 48 oras at kung ang sintomas ay nagpapatuloy o nagpapabalik-balik sa loob ng anim na buwan.

sintomas ng uti sa baby

Image source: Fotolia

Tests at Diagnosis

Kung ang sintomas ng UTI sa baby ay naging positibo, aalamin ng doktor ang medical history ng bata at magsasagawa ng isang physical exam.

Pagkatapos nito ay magsasagawa naman ng urinalysis. Dito malalaman kung positibo sa urinary tract infection (UTI) ang bata. Maaari ring hilingin ng doktor na sumailalim sa urine culture para madetermina kung anong uri ng bacteria ang naging sanhi ng impeksyon.

Habang hinihintay ang resulta ng urine culture na tumatagal ng ilang araw, magrereseta na ng antibiotics ang doktor.

Paraan ng Pagkuha ng Ihi

Sa pangongolekta ng ihi para sa mga bata, tinuturuan silang umihi sa isang maliit na lalagyanan.

Para sa mga sanggol naman, isang catheter ang ipinapasok sa urethra para makakuha ng ihi mula sa pantog. Gayunman, ang pamamaraang ito ay pinaniniwalaang hindi epektibo dahil nakokontamina nito ang urine sample.

Ang isang alternatibong paraan ay ang pag-inject sa tiyan upang makakuha ng ihi mismo sa pantog.

Mga Karagdagang Pagsusuri

Kung positibo sa UTI si baby, may ilan pang karagdagang pagsusuri na kinakailangang gawin para sa mga ganitong kalagayan:

 • Kung ang inyong anak ay may dati nang sakit sa pantog o bato, o may abnormalidad siya sa kanyang urinary tract. Ito ang magpapahirap sa pagpapagaling ng impeksyon.
 • Kung hindi pa rin gumagaling ang inyong anak matapos ang 4 na araw na gamutan.
 • Kung may bacteria sa katawan ng inyong anak na nilalabanan ang gamot.
 • Kung mayroong pinsala sa kidney ang inyong anak.

Karagdagang pagsusuri na maaring ipagawa ng Doktor:

 • Kidney ultrasound
 • Cystourethrogram or voiding cystourehtrogram (VCUG) ay isang x-ray na ginagawa kung saan pinapa-ihi ang bata upang makuhaan ng litrato ang urethra at pantog nang gumagalaw. Makikita rito kung may abnormalidad na nangyayari sa urinary tract ng bata.

Paglunas at mga Gamot

Ang layunin ng paggamot sa UTI ay upang mapigilan ang panandalian at pangmatagalang epekto nito sa bato habang pinupuksa ang paglaganap ng impeksyon sa buong urinary tract. Kaya naman mahalaga ang maagang pagtuklas sa mga sintomas nito.

Ang gamutan para sa mga bata ay maaring sa pamamagitan ng oral antibiotics at tamang pangangalaga.

Ang pagtuturok ng antibiotics sa mga bata ay kinakailangan gawin kung sila ay: hirap makalunok ng gamot, mahina ang pangangatawan o nasa edad na 3 buwan pababa.

Maaaring i-admit sa ospital ang bata upang makakuha ng brief course antibiotics na idinadaan sa suwero kung may ganitong sitwasyon ang inyong anak:

 • Kung ang bata ay may edad 6 na buwan pababa
 • Kumalat na sa dugo ang impeksyon
 • Kung pinaghihinalaang may impeksyon na sa bato
 • Kung hirap lumunok ng gamot ang bata
 • Kung ang bata ay dehydrated

At kapag tuluyan nang gumaling ang inyong anak, maari na siyang makalabas sa ospital at ipagpatuloy ang gamutan sa bahay.

Ang tagal ng gamutan ay nakadepende sa edad ng bata, klase ng sakit, at uri ng antibiotics na iniinom.

Kung nakakaranas pa rin ng matinding kirot sa pag-ihi ang inyong anak, maaaring magreseta ang doktor ng gamot upang maibsan ang sakit.

Kapag hindi pa rin gumagaling si baby at pabalik-balik ang sintomas ng kanyang UTI, kakailanganin muling isalang sa isa pang pagsusuri ang bata at bibigyan ng karagdagang antibiotics.

sintomas ng uti sa baby

Image source: Shutterstock

Prognosis

Ang wastong gamutan ay nakatutulong na mapabilis ang pagpapagaling ng bata. Ang anumang pabalik-balik na impeksyon ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga antibiotics at tamang pangangalaga.

Tandaan na ang pabalik-balik ng sintomas ng UTI sa baby na may kinalaman sa kanilang bato ay maaaring humantong sa pangmatagalang sakit sa bato.

Pag-iwas sa UTI

Hindi madali ang pag-iwas sa urinary tract infection lalo na sa mga bata. Gayunman, ang doktor ay puwedeng magbigay ng antibiotics para mapigilan ang panunumbalik ng sintomas ng UTI sa baby. Malaki ang tiyansa na manumbalik ang UTI sa mga taong nagkaroon na nito noon.

Para sa mga batang high-risk sa UTI, maaaari silang bigyan ng pangmatagalang gamutan ng antibiotics.

Tamang Pangangalaga

Bukod sa mga hamon upang maiwasan ang impeksyon na dulot ng UTI, narito ang ilang tips na makatutulong upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng impeksyon:

 • Madalas na pagpapalit ng diapers ng baby.
 • Sa panahong tinuturuan silang gumamit ng arinola, samahan silang umihi upang masiguro na nakaka-ihi silang mabuti.
 • Panatilihing malinis ang kanilang maseselang parte ng katawan.
 • Turuan ang mga bata na huwag magpigil ng ihi. Ang pagpipigil ng ihi ay nagdaragdag ng panganib na magkaroon ng impeksyon sa hinaharap.
 • Gumamit lamang ng cotton panty para sa mga batang babae at iwasang gumamit ng anumang damit na pang-ibaba na gawa sa nylon dahil pinatataas nito ang bacterial growth.
 • Turuan ng proper hygiene ang mga bata, lalo na pagkatapos nilang dumumi.
 • Himukin ang mga bata na uminom ng maraming tubig dahil nakatutulong itong mapadalas ang kanilang pag-ihi.
 • Para maiwasan ang pagtitibi, pakainin sila ng mga pagkain na mayaman sa fiber katulad ng whole grain bread, oatmeal, mga prutas (mansanas, saging, strawberries at ponkan), mga gulay (spinach, broccoli at carrots, patatas, beans) at puwede rin ang popcorn.
 • Iwasan ang mga inumin o pagkain na may caffeine gaya ng kape at softdrinks na nakakapag-irita ng pantog.

 

Isinalin mula sa wikang Ingles ni Yddette Civ Alonzo-Cruz

BASAHIN: Mga nakatagong senyales ng sakit na dapat mong alamin!

 Like us on Facebook to stay up-to-date on the latest from theAsianparent.com Philippines!

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Sinulat ni

Erika Coronel

app info
get app banner