Tandaan itong mga safety tips na ito kapag mayroong sakuna!

Tandaan itong mga safety tips na ito kapag mayroong sakuna!

Bilang mga magulang, mahalaga na lagi nating pangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng ating mga anak.

Sa panahon ngayon, mabuti na ang lagi tayong maingat, lalo na at hindi natin masabi kung ano ang mga posibleng sakuna na biglang mangyari.

Kaya't mahalaga na alam natin at ng ating mga pamilya ang mga safety tips na ito upang manatili silang ligtas:

  1. Siguraduhing alam ng inyong mga anak ang mga importanteng numero ng telepono pati na ang address ninyo sa bahay. Kung sakaling mahiwalay kayo sa inyong mga anak sa gitna ng isang sakuna, mabuting kabisado nila ang mga numero ng cellphone ninyo pati na ang mga kamag-anak na pwede nilang hingan ng tulong.Mahalaga din na kabisado nila ang address ng inyong bahay upang kahit sila ay maligaw, pwede nilang ibigay ang address sa mga taong pwede tumulong at maghatid sa kanila pauwi.
  2. Siguraduhing may charge at load ang mga cellphone. Ngayon, halos lahat ng tao ay mayroong sari-sariling mga cellphone. Mahalaga ito lalo na sa panahon ng sakuna dahil dito madaling pwedeng humingi ng tulong, at pwede mo din agad malaman kung ligtas ba ang iyong pamilya sa gitna ng sakuna.
  3. Turuan ang inyong mga anak na kumilala ng mga taong mapagkakatiwalaan. Mahalaga na ituro natin sa ating mga anak kung paano malalaman kung ang isang tao ay handang tumulong sa kanila, o di kaya'y may masamamang pakay.Importante din na ituro natin sa kanila kung paano humingi ng tulong sa mga pulis, security guard, atbp. kapag mayroong sakuna, para sigurado sila sa mga taong kanilang lalapitan.
  4. Mahalaga ang basic na first aid. Importante din ang matuto tayo at ang ating pamilya kung paano magsagawa ng basic na first aid. Hindi lang ito makakatulong sa atin kung sakaling tayo ay masaktan, ngunit makakatulong din ito para tayo ay makatulong sa ibang tao kung sila naman ang nasaktan o naging biktima ng sakuna.
  5. Kapag ang anak ninyo ay nilapitan ng taong hindi nila kakilala at sinusubukan silang kausapin, turuan niyo silang tumanggi. Minsan may mga taong lalapit sa inyong anak na nagkukunwaring humihingi ng tulong. Mahalaga na turuan silang umiwas sa ganitong mga tao dahil posibleng may masama silang balak.Dapat matutunan nila na okay lang ang tumanggi at hindi magbigay ng tulong, lalo na kung kaduda-duda ang taong humihingi ng tulong sa kanila. Kapag ayaw pa silang tigilan ng taong di nila kilala, dapat gumawa sila ng gulo at mag-ingay upang tumawag ng atensyon sa kanilang sarili.

 

Sources: mpdc.dc.govkamloops.casafety.com

READ: 10 Things you need to teach your kids about internet safety

Be sure to check out theAsianparent Community for more insightful stories, questions, and answers from parents and experts alike. If you have any insights, questions or comments regarding the topic, please share them in our Comment box below. Like us on Facebook and follow us on Google+ to stay up-to-date on the latest from theAsianparent.com Philippines!

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner