Ulo ng bagong-silang mong sanggol: anong normal at hindi?

Ulo ng bagong-silang mong sanggol: anong normal at hindi?

Ang ulo ng bagong-silang na sanggol ay sadyang kakaiba. Basahin ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong sanggol—kung ano ang normal at hindi.

Pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, dumating na ang iyong sanggol. Marahil bago ka manganak, iniisip mo na siguro kung anong magiging itsura niya pero masusurpresa ka pa rin na iba pala ito sa inakala mo—lalo na kapag nakita mo na ang ulo ng bagong-silang na sanggol!

Pagbabalat, pagkakaroon ng acne, at ang iregular na hugis ng ulo ng bagong-silang na sanggol ay ilan lang sa mga kakaibang makikita sa kanya. Ang pagkakaroon nito ay maaaring magtagal nang ilang araw o ilang linggo matapos siyang ipanganak (pero siyempre, cute na cute pa rin siya sa paningin mo!).

Pag-usapan natin ang ulo ng bagong-silang na sanggol—na hindi kasing bilugan ng inaakala mo. Hatid namin ang mga konektadong impormasyon para ang mga magiging at bagong nanay ay hindi masyadong mag-alala.

 

newborn head

Ulo ng bagong-silang na sanggol: hugis-cone, patag, malalambot na bahagi, at iba pa

1. Malambot na bahagi

Mayroong dalawang bahaging tinatawag na mga fontanelle na matatagpuan sa ulo ng bagong-silang na sanggol—isa sa tuktok at isa sa likod.

Ang dalawang bahaging ito ay may dalawang importanteng silbi: (a) tumulong sa paghubog ng bungo ng iyong sanggol para madali itong maurong at makadaan sa iyong puwerta, at (b) pagbibigay-daan sa tuloy-tuloy na paglaki ng utak ng iyong sanggol pagkatapos mo siyang ipanganak.

Ayon sa mga eksperto sa mga bagong-silang, ang nakalalaki, hugis-diyamante, at malambot na bahagi sa tuktok ng iyong sanggol ay maaaring hanggang 2 inches ang lapad. Magsisimula itong magsara sa ika-anim na buwan at tuluyang mawawala sa ika-18 na buwan.

Ang ikalawang bahagi sa likod ng ulo ng bagong-silang na sanggol ay mas mahirap hanapin, at ito ay mga kalahating inch ang lapad at kadalasan ay hugis-tatsulok.

Huwag magugulat sakaling makita mong pumupulso ang kanyang mga fontanelle sabay ng pagtibok ng kanyang puso! Nakakatakot man, ayon kay Dr. Tia Hubbard, nursery pediatrician sa University of California sa San Diego Medical Center, hindi ito kailangang ikabahala dahil ang mga malalambot na bahaging ito ay mas matigas pa sa inaasahan mo.

“Natural lang ang kalambutan nito dahil hinahayaan nito ang mabilis na paglaki ng utak ng sanggol sa kanyang unang taon. Maaari pa rin itong hawakan; hindi ito marupok,” sabi niya sa WebMD.

Ang malalambot na bahagi ay nababalot din ng makakapal at mahihiblang mga membrane na pumoprotekta sa utak ng iyong sanggol. Ngunit kailangan pa ring iwasan siyang i-bounce o iduyan nang malakas pati ng mga caregiver. Hindi rin dapat hinahawak-hawakan o sinusundot-sundot ang mga bahaging ito (kahit ng iyong mga mas nakatatandang anak).

 

newborn head

Normal na hindi pa bilugan ang ulo ng iyong anak.

2. Hugis at laki

Ulong hugis-cone

Sa panganganak, ang puwersa mula sa iyong pwerta ay maaaring maging dahilan para ang mga buto sa bungo ng iyong sanggol ay gumalaw at magpatong-patong upang lumiit ang ulo at makadaan sa iyong puwerta.

Dahil sa puwersang ito sa kanyang bungo, huwag masusurpresa kung makitaan mo ang iyong sanggol ng patulis na ulo o hugis-cone na bungo pagka-panganak.

Madalas itong nangyayari kung matagal ang panganganak o kung gumamit ng vacuum na makatutulong sa panganganak. Madalang naman kung C-section ang panganganak o ang iyong sanggol ay ipinanganak nang una ang mga paa.

Normal ang hugis-cone na ulo ng bagong-silang na sanggol, at pagkatapos ng ilang araw, magiging mas bilugan ito.

Laki

Ang isa pang maaari mong mapansin sa ulo ng iyong sanggol ay ang kalakihan nito kumpara sa buong katawan niya. Normal lang ito at sa paglaki niya, ang kanyang ulo at katawan ay magpapantay din.

newborn head

Image from KKH

Flat head

Dahil ang mga plate sa bungo ng iyong sanggol ay malambot pa rin kahit pagkatapos siyang ipanganak, ang paghiga sa kanya sa iisang posisyon ay maaaring magdulot ng flat na bahagi sa kanyang ulo. Ito ang karaniwang tinatawag na “dampig.”

Ito ay kilala bilang positional plagiocephaly, ayon sa mga eksperto sa bagong-silang sa KK Women’s and Children’s Hospital (KKH).

“Hindi nakaaapekto ang plagiocephaly sa pagbuo ng utak ng sanggol, pero kung hindi ito gagamutin, maaari nitong baguhin ang kanyang pisikal na anyo at magdulot ng hindi pantay na paglaki ng kanyang mukha at ulo,” sabi nila.

Mga payo para sa mga ina: pantayin ang ulo ng iyong sanggol

Ang flat na ulo ng bagong-silang na sanggol ay madalas na hindi dapat sanhi ng pagkabahala, maliban sa mga kosmetikong dahilan, at sa mga darating na linggo at buwan ang ulo ay dapat maging mas bilugan.

Heto ang ilang mga payo (hango sa Mayo Clinic) na maaari mong gawin sa bahay para matulungang bilugin ang ulo ng bagong-silang mong sanggol:

Tummy time: Siguraduhing may sapat na tummy time ang iyong anak araw-araw sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga kalamnan sa kanyang leeg at pagtulong  sa kanyang magkaroon ng mas maiging kontrol sa kanyang ulo. Ito ay makatutulong na mapanatiling pantay ang pamamahagi ng pressure sa kaniyang bungo.

Pagkarga nang madalas: Ang paggawa nito habang siya ay gising ay makatutulong na mapagaan ang pressure sa ulo ng iyong sanggol sa mga carseat, carrier, at duyan.

Pag-iiba ng posisyon: Talagang importante ang paglagay sa iyong sanggol sa iisang posisyon sa pagtulog, pero subukan ding iba-ibahin ang direksyon ng kanyang ulo kapag nilalapag siya sa pagtulog. Maaari ring baguhin ang direksyon kung saan nakaharap ang ulo sa higaan—puwedeng malapit sa dulo ng kama isang araw, at malapit sa ulunan ng kama sa susunod na araw naman. Salitan ding gamitin ang iyong mga bisig kapag kinakarga ang iyong sanggol tuwing nagpapadede.

Malikhaing pakikipag-ugnayan: Kung gising ang iyong sanggol at nakahiga sa kanyang likod, i-posisiyon ang iyong sarili sa kabilang gilid ng kanyang patag na bahagi habang kinakausap o kinakantahan siya para mahikayat siyang tumingin sa’yo. Subukan ding ibahin ang posisyon ng kanyang higaan sa kuwarto para magkaroon siya ng mga bagong titingnan at pagkaka-interesan.

 

newborn head

Importante ang tummy time para hindi madampig ang ulo ng bata.

Mga lumang lunas na dapat iwasan

Ang tiyahin sa kabilang bahay, biyenan, at kahit nanay mo ay may ilang mga remedyo para sa flat na ulo ng bagong-silang mong sanggol na masigasig nilang irerekomenda, katulad ng paggamit sa mga kamay nila para ihubog ang ulo sa paraang katulad ng paggawa ng rice dumplings—ayos lang ito, basta hindi gagamitan ng masyadong malakas na puwersa.

Iwasang gawin ang mga sumusunod:

  • Hugis-togue o donut na unan: mariing pinipigilan ng mga eksperto ang paggamit ng anumang unan sa higaan ng iyong sanggol (maging ang patag na unan) para maiwasan ang panganib ng Sudden Infant Death Syndrome.
  • Sarong o duyan: Payo ni Dr. Michael Lim, consultant sa Pediatric Pulmonary & Sleep Service, Department of Pediatrics, National University Hospital, na huwag patutulugin ang sanggol sa sarong o duyan dahil sa posibleng panganib na dulot nito katulad ng pagka-suffocate ng bata kapag namali ang posisyon.

Minsan, kapag kailangan ng panlunas, iminumungkahi ng mga ekespertong medikal sa KKH na kumonsulta sa espesyalista (plastic surgeon) kung ang flat na ulo ng iyong sanggol ay hindi kusang umaayos sa ika-apat hanggang ika-walong buwang gulang.

Ang paggagamot ay kadalasang isinasagawa ng isang grupo ng plastic surgeon, orthotist, at pediatric physiotherapist, kung saan maaaring pagsuotin ang sanggol ng espesyal na helmet na naka-molde o taling dahan-dahang maglalagay ng puwersa para ayusin ang patag na bahagi.

Para sa pinakamagandang resulta, kakailanganing isuot ng sanggol ang helmet nang 23 oras sa isang araw habang matapos ang proseso. Ang helmet ay panayang isasaayos para hayaang lumaki ang ulo ng iyong sanggol.

newborn head

Some babies are born with a full head of hair, like this one, other have no hair. Don’t worry – this is not permanent!

3. Buhok

Pagka-panganak, ang iyong sanggol ay maaaring maging kasing-kalbo ng iyong lolo (at mananatiling ganoon nang ilang buwan!), magkaroon ng kaunting buhok, o di kaya may kagulat-gulat na makapal na buhok sa ulo.

Alalahaning ang buhok niya sa pagka-panganak ay hindi magiging pareho hanggang sa pagka-bata. Ang buhok ng bagong-silang na sanggol ay madalas na nalalagas sa unang mga linggo at tumutubo sa ibang texture o kulay.

Kung ang iyong sanggol ay parating pinapatulog nang nakahiga sa kanyang likod, mapapansin ding maaari siyang magkaroon ng kalbong bahagi sa kanyang ulo. Ang pag-iiba sa posisyon ng kanyang ulo (tingnan sa taas) ay makatutulong sa pag-iwas sa pagkakakalbo, pati na rin sa pagkakapatag ng ulo.

4. Cradle cap

Tinatawag ding seborrhoeic dermatitis, ang kondisyong ito ay nagdudulot ng pagbabalat ng bumbunan ng iyong sanggol, na lumalabas bilang makaliskis at mamula-mula sa apektadong bahagi.

Para sa karagdagang impormasyon sa cradle cap, pati mga lunas, basahin ang artikulo tungkol sa pagbabalat ng sanggol na bagong silang.

Kailan dapat mag-alala tungkol sa ulo ng iyong sanggol

Kadalasan, ang kaibahan pagdating sa ulo ng bagong-silang mong sanggol ay mawawala nang kusa, o sa iyong tulong. Pero minsan, maaaring may mapansin kang mga senyales ng mas malalang problema.

Ang nakalubog at malambot na bahagi ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa naiinom na gatas (dehydrated), at ang nakaumbok na fontanelle ay maaaring senyales ng presyon sa utak, ayon sa mga eksperto. Tawagan ang doktor ng iyong sanggol kung napansin mo ang alin man sa nabanggit.

Kung napansin mong mas tumatagilid ang ulo ng iyong sanggol sa isang gilid parati, maaari ito ay isang kondisyong pang-kalamnang tinatawag na torticollis.

Konsultahin ang pediatrician ng iyong sanggol, na maaaring irekomenda ang physical therapy. Makatutulong itong banatin ang mga apektadong kalamnan at hayaan ang iyong sanggol na baguhin ang posisyon ng kanyang ulo nang walang hirap.

Bihirang-bihira, dalawa o higit pang mga plate sa ulo ng bagong-silang na sanggol ay maaaring magdikit nang maaga sa kondisyong tinatawag na craniosynostosis, ayon sa mga ekspertong medikal sa Mayo Clinic.

Resulta nito ay ang pagkasira ng hugis ng ulo ng bagong-silang na sanggol habang lumalaki ang kanyang utak.

Nangangailangan ito ng surgery para mahiwalay ang mga nagdikit na plate sa bungo ng sanggol.

Mga magulang, katulad ng nabanggit, maraming karaniwang mga isyu patungkol sa ulo ng bagong-silang mong sanggol ang dapat na mag-ayos nang kusa.

Gayon pa man, ang pediatrician ng iyong anak ang unang dapat tawagan para sa lahat ng mga bagay na konektado sa kanyang kalusugan.

 

SOURCES: KK Women’s and Children’s Hospital, What to Expect, The Mayo Clinic, WebMD

Isinalin mula sa wikang Ingles ni Diona Valdez
https://sg.theasianparent.com/newborn-head-baby-head/

Basahin: 2-buwang sanggol na nagsusuka at hirap huminga, dulot ng masikip na bigkis pala

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner