10 parenting mistakes na nakakaapekto sa self-confidence ng bata

10 parenting mistakes na nakakaapekto sa self-confidence ng bata

Hinahangad ng bawat magulang ang mapalaki ang mga anak na may kumpiyansa sa sarili at mga kakayahan. Subalit, maraming nagagawa ang hindi sadyang nakakasira dito imbes na makapagpatibay. Alamin natin ang 10 parenting mistakes na ito at ang mga maaaring gawin upang hindi lumaking walang kumpiyansa sa sarili ang mga bata.

Bakit may mga batang walang kumpiyansa sa sarili? Heto ang dahilan

1. Hindi pagtulong sa bahay

Maraming mga magulang ang hindi pinapatulong ang mga anak sa bahay. Maaaring ito ay dahil mayroon silang nais na partikular na ayos o kaya ay ayaw mahirapan ang kanilang mga anak. Ngunit, ang mga gawaing bahay ay may magandang naidudulot sa mga bata.

Ang pagbibigay ng gawaing bahay ng naaayon sa edad ng isang bata ay nakakatulong sa kanilang kumpiyansa sa sarili. Dahil sa mga ito, natututo sila at napapatunayan sa sarili na may nagagawa sila nang mabuti. Ang pagkakaroon ng responsibilidad sa pagpapanatili ng kalinisan sa isang bahagi ng kanilang tinitirahan ay isang maipagmamalaki ng bata.

2. Pagkumpara sa ibang bata

Maging sa kapatid man, mga kaibigan, o sa kapitbahay, hindi maiwasan ng ibang magulang ang ikumpara ang kanilang anak. Kanilang iniisip na ito ay isang hamon sa bata na kanilang makakayanan at magpapabago sa kanila. Subalit, kadalasan ay hindi epektibo ito at ang kasalungat ang nangyayari.

Imbes na ikumpara ang anak sa iba kapag may maling nagagawa, makakabuti na purihin ang mga tamang nagagawa nito. Sa mga bata, mas makakatulong ang positibong atensyon at pag-aalaga dahil ang pagkumpara sa iba ay magpaparamdam na wala silang kwenta.

3. Pagbibigay ng lubos na papuri

Masarap sa pakiramdam ang makatanggap ng mga papuri sa mga nagagawa. Subalit, hindi rin makakabuti ang sobra-sobra nito. Importante na ang papuring matatanggap ay naaayon sa naabot ng bata.

Purihin ang tumpak na nagawa ng bata. Bigyang papuri ang kanilang pagsubok na gawin ang isang bagay at ang kanilang kakayahan imbes na ang kanyang mga katangian. Mahalaga na malaman nila ang pinagkaiba ng mga ito.

4. Pagpuna sa mga nagagawa ng bata

Ang pagpuna sa mga nagagawa ng mga bata ay kanilang naiintindihan bilang pagpuna sa kanilang mga kakayahan. Ito ay nagiging dahilan kaya ang iba ay walang kumpiyansa sa sarili. Kanilang inuugnay ang mga nagagawa sa kanilang kakayahan at kapag ito ay napuna, bumababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Nawawalan sila ng interes sa kanilang ginagawa at pati na sa mga maaari pa nilang gawin sa takot na muling mapuna.

Imbes na punahin ang nagawa ng isang bata, hanapin ang mga positibo dito. Maaaring hindi maganda ang kanyang iginuhit ngunit bigyang pansin ang mga kulay na napili. Kung hindi maganda ang tulang nagawa, purihin ang galing ng pagpili ng mga salitang kanyang ginamit. Hanapin ang positibo at tandaan na siya ay bata pa lamang, hindi pa abot ng kanyang kakayahan ang kaya ng mga matatanda.

5. Pag-iwas sa pagramdam ng mga emosyon

Mahirap para sa mga magulang na makitang malungkot o galit ang kanilang mga anak. Dahil dito, kadalasan ay ginagawa ang lahat para lamang mapasaya o mapakalma ang bata. Ngunit, ang kakayahan na kontrolin ang emosyon o ang sitwasyon ay kailangan ng bata para sa kanyang paglaki.

Turuan ang bata na kontrolin ang emosyon. Kapag sila ay nalulungkot o nagagalit, hayaan silang maramdaman ito. Ituro sa kanila kung ano ang kanilang nararamdaman at kung paano ito kokontrolin. Ituro din sa kanila kung paano ito ipapakita sa ibang mga tao nang hindi idinadaan sa pagwawala.

6. Pag-iwas na makagawa ng pagkakamali

Masakit na makitang magkamali ang mga anak o na hindi nila makamit ang kanilang ninanais. Marami ang dali-daling sumasalo sa kanilang mga anak o kaya ay gumagawa ng paraan upang hindi makarating sa anak ang pagkakamali. Mayroon pang ilan na makikipag-away sa iba para lamang hindi maramdaman ng kanilang anak na sila ay nagkamali.

Kailangan ng mga bata maramdaman kung paano magkamali. Huwag matakot na hindi nila kayanin ang emosyon na dulot nito dahil ito ang paraan upang kanilang matutunan kung paano muling babangon. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon nila upang patibayin ang kanilang mga sarili na nagiging lakas para sa susunod na hamon.

7. Pag-iisip na ikaw ay isang biktima

Ang pagsabi sa bata ng mga bagay tulad ng "hindi natin kaya yan kasi mahirap lang tayo" ay nagsasabi sa bata na hindi niya kontrolado ang mga bagay sa kanyang buhay. Tinatanggal nito ang kanyang pag-asa para sa kanyang kinabukasan at napapababa ang kanyang tingin sa kanyang pagkatao.

Huwag bigyang pansin ang mga kamalasan sa buhay. Sa halip, hikayatin ang mga bata na gumawa ng paraan para makuha ang kanilang gusto. Turuan silang makita ang kanilang katayuan hindi bilang isang biktima, kundi isang tao na haharap sa mga pagsubok.

8. Paghangad ng perpeksyon

Ang pagkakaroon ng mataas na hangarin para sa mga anak ay hindi masama, ngunit hindi maganda kung sumosobra na. Kapag hindi maabot ng bata ang iyong kagustuhan kahit pa ibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya, nakakasira ito sa kanilang kumpiyansa.

Bigyan sila ng malinaw na larawan kung ano ang iyong inaasahan mula sa kanila. Huwag lamang tumutok sa kahihinatnan ngunit bigyan din sila ng milestones. Ang pag-abot sa mga short-term goals ay ang magpapa-alam sa kanila na sila ay nasa tamang direksyon.

9. Pagpaparusa imbes na pagdisiplina

Ang mga batang nadidisiplina ay natututunan na mali ang kanilang nagawang desisyon, dapat hindi na nila ito ulitin. Kapag naman naparusahan, naiisip ng bata na sila ang mali at hindi ang kanilang nagawa. Kailangang maging malinaw ang pinagkaiba nito.

Kailangan matutunan ng mga bata na ang kanilang desisyon ay may katumbas na kahihinatnan. Subalit, ipaalam sa kanila ang dahilan sa likod ng pagdidisiplina. Huwag isipin na "alam niya na yan" sa halip ay kausapin sila at ipaliwanag kung ano ang mali sa kanyang nagawa. Ang pagdisiplina ay naghahangad na mapabuti sila nang tumaas ang kumpiyansa na gumawa ng masmabubuting desisyon.

10. Pagkontrol sa kanilang buhay

May mga magulang na ginagawa ang lahat ng desisyon sa buhay ng bata nang hindi iniisip ang kagustuhan ng mga ito. Mula sa magiging trabaho, mga kaibigan, kung paano manamit, nawawalan na ng abilidad ang bata na magdesisyon para sa kanyang sarili.

Bigyan sila ng lugar kung saan sila ang gagawa ng desisyon. Hayaan silang siyasatin ang mga pagpipilian at isipin ang magiging kahihinatnan sa mga ito. Sa kanilang pagtanda, mas makakausap at matuturuan sila sa paggawa ng tamang desisyon. Kung sila ay magkamali sa napili, hayaan silang muling makabangon.

Source: CNBC, Pick Any Two

Basahin din: 11 gawain ng mga toxic parent na dapat iwasan ng mga magulang

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner