50 paraan para magkaroon ng self-confidence ang iyong anak

50 paraan para magkaroon ng self-confidence ang iyong anak

Alam niyo ba kung paano magkaroon ng self-confidence ang mga bata? Bilang magulang, tungkulin natin na tulungan silang mabuo ang kanilang kumpiyansa

Marami sa mga kabataan ngayon ang walang kumpiyansa sa kanilang sarili. Bilang magulang, tungkulin natin na tulungan silang mabuo ang kanilang kumpiyansa upang handa silang harapin ang mundo sa sarili nilang mga paa. Kaya't importanteng alam ng mga magulang kung paano magkaroon ng self-confidence.

Malaki ang maitutulong nito sa kanilang paglaki, upang mapagtagumpayan nila ang anumang pagsubok sa buhay.

Paano magkaroon ng self-confidence ang mga bata?

Ang mga sumusunod ay mga simpleng paraan na magagawa natin para matulungan sila kung paano magkaroon ng self-confidence sa sarili:

 1. Bigyang pabuya ang magandang asal.
 2. Ipaglaro sila ng mga laruan na may matututunan sila.
 3. Makipaglaro ng mga pangmatandang laro tulad ng chess o checkers.
 4. Tanungin sila ng mga bagay na nagsisimula sa "Paano kung..." upang matulungan ang imahinasyon.
 5. Hamunin ang kakayahan nila.
 6. Puriin sila sa paggawa ng bagay na nahirapan sila.
 7. Hayaan silang gumawa ng sarili nilang solusyon.
 8. Bigyan ng limitasyon ang paggamit ng gadgets.
 9. Hayaan silang mainip.
 10. Hayaan silang magtatag ng kanilang pang araw-araw na gawain.
 11. Tulungan sila gumawa ng layunin para sa bakasyon nila.
 12. Hayaan silang pumuli ng kakainin para sa tanghalian.
 13. Puriin ang pagsisikap, hindi lamang ang resulta.
 14. Ipag-aral sila tumugtog ng gusto nilang instrumento.
 15. Turuan silang ibahagi ang magaganda at hindi magaganda na pangyayari sa araw-araw nila.
 16. Ibahagi ang magaganda at hindi magaganda na pangyayari sa araw-araw mo.
 17. Pagtulungan ninyo ang pagbuo sa isang mahirap na palaisipan.
 18. Iwasan ang pagsabi ng "ngunit" sa mga papuri.
 19. Yakapin sila.
 20. I-kwento sakanila ang mga pagkakamali mo nung kabataan.
 21. Maglaan ng oras sakanila at gumawa ng aktibidad na kanilang pinili.
 22. Ipagawa sila ng mga bagay na matatakot sila tulad ng wall climbing, sports, etc.
 23. Huwag agad ibigay ang mga bagay materyal na bagay dahil lang hiningi nila.
 24. Aminin pag nakakaramdam ng kalungkutan.
 25. Bigyan sila ng kanilang pang araw-araw na gawain sa bahay.
 26. Magkaroon ng bonding ang pamilya bawat linggo.
 27. Ipaalam sakanila na alam mong may pinagdadaanan sila.
 28. Hayaan silang maglaro sa dumi, at makipaglaro sakanila.
 29. Patayin ang telebisyon ilang oras bago matulog.
 30. Limitahin ang mga papuri kapag nararapat lamang.
 31. Ipaalala sakanila na minamahal sila.
 32. Hayaan silang bumagsak sa pagsusulit.
 33. Turuan silang magnilay.
 34. Ituro sakanila na walang taong perpekto.
 35. Hayaan silang maglakad mag-isa.
 36. Pagmasdan at maging maingat kung may mga senyales na sila ay nabu-bully.
 37. Tigilan ang pagbaba sasarili mong kumpiyansa.
 38. Ipag-boluntaryo sila sa mga aktibidad sa paaralan.
 39. Mag-imbento ng sarili ninyong holiday.
 40. Magbasa ng libro magkasama.
 41. Kausapin sila tungkol sa mga nakikita nila sa balita.
 42. Puriin at punahin ang kanilang mga talento at lakas.
 43. Ibaba ang iyong cellphone pagkausap sila.
 44. Hayaan silang maglaro sa labas nang hindi bababa sa 20 minutos.
 45. Hayaan silang hugasan ang sarili nilang buhok.
 46. Hayaan silang pumili ng kanilang babaunin na pagkain sa paaralan.
 47. Hayaan silang gumawa ng sarili nilang takdang aralin.
 48. Bigyan sila ng mga tiyak na direksyon sa paggawa ng mga gawaing pambahay.
 49. Hayaan silang galugarin at tuklasin ang kanilang kapaligiran.
 50. Huwag sila hayaan na hindi tapusin ang bagay na sinimulan nila.

 

Source: Reader's Digest

Basahin: 10 parenting mistakes that can lower your child’s self-confidence

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner