Ano ang nangyayari sa katawan pagkatapos manganak?

Ano ang nangyayari sa katawan pagkatapos manganak?

In this article, we highlight your postpartum recovery timeline - what you can expect from both your body and your mind the first hour, day, week, and year after giving birth.

Lahat ng ina o malapit na maging ina ay madalas nasasabihan na babaguhin ng panganganak ang kanyang katawan, ngunit hindi sinasabi ang eksaktong mangyayari sa katawan PAGKATAPOS manganak. Ang lahat ng katawan at lahat ng nararanasan ay magkaka-iba, at ang pagpapagaling ng bagong panganak ay iba-iba sa bawat ina: kung gaano katagal nag-labor, gaano katagal ang pag-ire, kung vaginal delivery o C-section, at kung ano pa.

Sa article na ito, ipapakita namin ang timeline ng pagpapagaling ng bagong panganak – ano ang aasahan mula sa katawan at isip sa unang oras, araw, lingo, at taon pagkatapos manganak.

Timeline ng pagpapagaling ng bagong panganak

Agad pagkatapos manganak: Ang unang oras

Kung nag-vaginal delivery, at bagong panganak ka pa lamang, ang duktor o nurse ay ilalagay ang baby sa iyong dibdib para sa skin-to-skin contact.

Postpartum recovery timeline

Susuriin ng duktor ang iyong perineum at vaginal wall. Kung nagkaroon ng malaking punit o episiotomy, kakailanganin ng tahi. Ang iyong pulso at blood pressure ay titignan din.

Para naman sa mga nag C-section, maaaring makatanggap ng antibiotics (upang maiwasan ang impeksiyon) at oxytocin (upang makontrol ang pagdurugo at matulungan sa pag-contract ang uterus) sa iyong IV. Ang blood pressure, pulso, bilis ng paghinga at dami ng pagdurugo ay madalas na susuriin.

Unang 24 oras matapos manganak

Ang iyong mararamdaman sa unang 24 oras matapos manganak ay nagiiba depende sa ilang factors, tulad ng kung nanganak ba nang natural o sa C-section.

Ito ang ilang pag-tantsa sa kung ano ang aasahan sa unang 24 oras matapos manganak:

Unang 24 oras matapos manganak

Ang iyong mararamdaman sa unang 24 oras matapos manganak ay nagiiba depende sa ilang factors, tulad ng kung nanganak ba nang natural o sa C-section.

Ito ang ilang pag-tantsa sa kung ano ang aasahan sa unang 24 oras matapos manganak:

GAano katagal mawala ang dugo pagkatapos manganak?

Magkakaroon ng pagdurugo mula sa vagina. Ito ay tinatawag na lochia at naihahalintulad sa malakas na period. Ang lochia ay binubuo ng natirang dugo, mucus, at tissue mula sa lining ng uterus. Huwag mag-alala kung may makitang blood clots-normal lang ito.

Sa unang bahagi na ito, ang mga duktor at mga nurse ay kadalasang nagmumungkahi na magsuot ng 2-3 maternity pads (mahaba at makapal na pads na sadyang ginawa para sa malakas na pagdurugo ng bagong panganak) nang sabay-sabay.

Magtutuloy ang pagdurugo nang nasa 4-6 na lingo, at makakaasang magkakaroon ng malakas na pagdurugo sa unang 3 hanggang 10 araw matapos manganak. Sa mga unang araw, ang discharge ay mapula at sobrang bigat. Sa mga susunod na apat hanggang anim na lingo, lalabnaw ang kulay nito (ang pink, brown, at cream na kulay ay normal) at bigat.

Ipagbigay alam sa duktor kung nakakaranas ng mabigat na pagdurugo (napupuno ang pads nang wala pang isang oras), at lalo na kung may sumasabay na sintomas tulad ng sakit sa balakang, lagnat o sakit sa pag-ihi.

Ang postpartum hemorrhage (PPH) ay isang bihirang komplikasyon kung saan nagkakaroon ng mabigay na pagdurugo mula vagina matapos ng mga bagong panganak.

Pulikat

Patuloy na makakaranas ng pulikat matapos manganak, pero hindi kasing tindi ng contractions nuong labor. Ito ay dahil nagsimula nang magcontract at bumalik sa dating laki an uterus bago mabuntis.

Alam mo ba pagkatapos mismo manganak, ang iyong uterus ay may bigat na nasa 1.13kg? Sa ika-6 na lingo pagkatapos manganak, ang bigat nito ay nasa 2 ounces (56.7g) nalamang.

Ang mga pulikat ay tila di kalakasang labor pain o mabigat na period pain, at magiging mas-intense kung ipinanganak ang ikalawa o ikatlong anak. Malaki ang mababawas dito matapos ang isang lingo.

Kung nagpapa-breast feed, maaaring mas lumakas ang mga pulikat, may dahilan ito. Ang pagsipsip ng baby sa iyong utong ay nagpapalabas ng hormone na oxytocin, na nagdudulot ng contractions, at tumutulong mapabilis ang pagliit ng uterus.

Para mawala ang sakit, maaaring maglagay ng heating pad sa tiyan, o humingi ng gamot sa iyong duktor.

Pananakit

Kapag vaginal ang naging delivery, ang iyong perineum (ang bahagi sa pagitan ng vagina at anus) ay malamang na mamaga at sumakit sa unang 24 oras matapos manganak. Kailangan nito ng oras para gumaling.

Kung may tahi sa perineum, matutunaw ito sa loob ng 1 hanggang 2 lingo.

Upang mabawasan ang kakulangan sa ginhawa habang nagpapagaling kung bagong panganak:

 • Umupo sa unan o padded ring.
 • Palamigin ang sugat gamit ang ice pack 20 minuto kada 2 hanggang 4 na oras para mabawasan ang pamamaga.
 • Gumamit ng squeeze bottle para makapagbuhos ng maligamgam na tubig sa perineum habang umiihi.
 • Maupo sa maligamgam na tubig na sapat ang lalim para masalo ang puwetan at hita nang limang minuto. Gumamit ng malamig na tubig kung masnakakatulong ito.
 • Magpunas mula harap palikod sa kubeta. Makakatulong itong maiwasan ang impeksiyon habang gumagaling ang episiotomy.
 • Magtanong sa duktor tungkol sa mga pain relief na gamot o pampamanhid na spray o cream, kung kailangan.
 • Makipag-usap sa duktor tungkol sa paggamit ng pampalambot ng dumi o laxative upang maiwasan ang constipation.
 • Mag-kegel exercise. Ang mga ito ay nakakapagpalakas ng muscles sa pelvic area. Para magawa, pisilin ang muscles na ginagamit sa pagpigil ng ihi. Pisilin ito nang 10 segundo at pakawalan. Subukan itong gawin nang halos 10 beses nang sunod-sunod. tatlong beses kada araw.

Kung nag C-section, malamang na makaranas ng pananakit sa paligid ng tahi at iba pang side-effects tulad ng pagkahilo (dahil s anaesthesia), constipation, at kapaguran.

24 oras matapos ang surgery, tatanggalin ng iyong duktor ang dressing ng sugat upang suriin kung may senyales ng impeksiyon.

Breastfeeding

Ang iyong mga breasts ay magsisimulang maglabas ng colostrum. Ang colostrum ay malagkit na madilaw na likido na puno ng sustansiya at antibodies upang matulungan si baby na palakasin ang immune system. Habang ang iyong katawan ay maglalabas ng tanging colostrum 2-5 araw matapos manganak.

Postpartum recovery timeline

Gaano katagal mawala ang dugo pagkatapos manganak?

Maraming mga bagong ina ang nahihirapan ipa-latch ang baby sa kanilang breasts. Maaari itong magdulot ng masakit na nipples. Gamitin ang oras sa hospital upang makakuha ng tulong mula sa nurse o lactation consultant upang masigurado ang tamang pag-latch ng baby.

Post-baby belly at weight loss

Karamihan sa mga kababaihan ang nababawasan ng 6 kg sa panganganak, kasama ang bigat ng baby, placenta at amniotic fluid.

Matapos manganak, may naiiwan na post-baby na tiyan, at mukha paring buntis. Normal ito.

Sa pagbubuntis, ang uterus, abdominal muscles at balat ay nababanat nang siyam na buwan, at aabutin nang lingo (at buwan) para bumalik ito sa normal.

Kung nag C-section, makakaramdam ng dagdag na panghihina at pamamaga sa abdomen dahil sa paghiwa, lalo na kung bagong panganak.

Hirap sa pag-ihi at pagdumi

Kung nag-vaginal delivery, ang bugbog na bladder at masakit na perineim ay makakapagpasakit ng pag-ihi.

Mahalagang umihi sa loob ng anim hanggang walong oras matapos manganak. Nakakatulong itong ma-iwasan ang urinary tract infections at pinsala at pagdurugo na maaaring mangyari kapag napuno ang bladder.

Pagkatapos manganak, susukatin ng duktor at nurse ang dami ng naiihi, at susuriin ang bladder para sa distension. Kung hindi maka-ihi, gagamit ang duktor ng catheter para malabas ang ihi.

Ang pag-dumi matapos manganak ay mahirap para sa mga ina. Kung nagka episiotomy, maaaring matakot na masira ang tahi.

Para sa C-section delivery, maaaring abutin ng ilang oras o araw matapos ang C-section para muling gumana ang pagdumi. Sa ilang kababaihan, nagdudulot ito ng masakit na kabag at constipation.

Upang matulungan kang kayanin ang constipation:

To help you manage constipation:

 • Uminom ng 6-8 baso ng tubig kada araw
 • Kumain ng regular na pagkain
 • Iwasang pilitin ang pagdumi
 • Huwag isantabi ang pagdumi
 • Gumalaw-galaw hanggang kaya

Pagbago ng mga mood

Mummu, normal lang na maging masaya, excited, nalilito, at nababalisa matapos manganak, nang sabay-sabay!

postpartum recovery timeline

Ang panganganak ay nagdudulot ng pagbago sa hormones, at isa pa, maraming sakit at kawalan ng ginhawa, kakulangan sa pagtulog, at bagong panganak na sanggol na babantayan. Kakailanganin ng oras para makapag-adjust sa sitwasyon na ito.

Ang unang lingo matapos manganak

Habang nasasanay sa bagong sitwason, ito ang ilang bagay na kailangang malaman at tandaan sa unang lingo matapos manganak:

Pisikal na kalusugan

Malamang na makaramdam ng labis na kapaguran matapos manganak. Subukang matulog kapag tulog ang baby. Kumain ng masusustansiyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole-grain na tinapay, pasta, at lean meat at manok. I-limita ang matatamis at nakakatabang pagkain.

Ang iyong vagina ay magiging sore, at maaaring sumasakit. Maaaring makaramdam ng sakit o parang mainit kapag umiihi. Uminom ng maraming tubig.

Minsan hindi mapigilan ang pag-ihi. Ito ang tinatawag na incontinence. Kusa rin itong nawawala sa pagbalik ng lakas ng pelvic muscles. Mag-kegel exercise upang palakasin ang pelvic muscles.

postpartum recovery timeline

Kung nag C-section delivery, ang paggalaw, lalo na ang pagbangon at paghiga ng kama, ay mahirap at ang iyong tahi ay magiging masakit. Ganunpaman, mahalaga na gumalaw, kahit kaunti, para maiwasan ang blood clots. Huwag magbuhat ng mabigat (kahit anong masmabigat sa iyong baby.

Kung may makitang pamumula, pamamaga, o pagsirit mula sa tahi 3-4 na araw matapos manganak, ipagbigay alam agad sa iyong duktor.

Ang constipation ng bagong panganak ay karaniwan sa unang lingo. Habang ang diet na mataas sa fiber at maraming pag-inom ng tubig, gatas at mga juice ay makakatulong pagaanin ang sakit.

 

Ang lochia o postpartum bleeding ay magiging mapula at mabigat sa unang lingo. Maaaring makaranas ng contractions, lalo na habang nagpapa breast deed, ngunit ito lamang ay ang pagliit ng uterus sa laki nito bago nagbuntis.

Kung may stretchmarks nuong nagbubuntis, tanggapin na hindi ito mawawala matapos manganak, ngunit kukupas ang mga ito mula pula papuntang silver.

Breastfeeding

Patuloy kang mag pro-produce ng colostrum 3-4 na araw matapos manganak. Pagkatapos noon, ang iyong dibdib ay mamamaga habang napupuno ng gatas. Maaaring masmatagal itong mangyari kung nag caesarean.

Tandaan na hindi dapat masakit ang breast feeding. Kung ang nipples ay masakit, maaaring ito ay senyales na hindi nakaka-latch nang maayos ang baby. Isang mabisang remedyo para sa masakit na nipples ang pagmasahe ng breast milk palabas ng nipples at hayaan itong matuyo.

Ilang araw matapos manganak, ang iyong breasts ay magiging puno at medyo matigas, kinikilala ito bilang engorgement. Ang engorgement ay maaaring makapagpahirap sa iyong baby na maglatch sa iyong breast.

bagong panganak

Ang madalas na breast feeding ay inirerekumenda upang maiwasan o mabawasan ang engorgement. Bago i-breast feed ang baby, maglabas ng kaunting gatas mula sa breast gamit ang breast pump o kamay.

Upang mabawasan ang kawalan ng ginhawa dahil sa engorgement, magpalit-palit ng mainit na shower o paglagay ng mainit na washcloth bago magpa-breast feed o maglabas ng gatas, at paglagay ng malamig na washcloth sa breasts pagkatapos magpa-breast feed.

Kumonsulta sa duktor o lactation consultant kung ang iyong breasts ay nananatiling maga at masakit.

Kung hindi nagpapa-breast feed, magsuot ng sakto at supportive na bra, tulad ng sports bra. Huwag magpump o mag-express ng gatas, dahil magdudulot ito ng masmaraming breast milk.

Mental na kalusugan

Ang iyong katawan ay nasasanay na sa pabago-bagong hormone levels, breast feeding pisikal na kawalan ng ginhawa at kakulangan sa tulog. Ayos lang na hindi ayos ang pakiramdam.

Ang baby blues ay mababawasan o bubuti sa loob ng dalawang lingo. Sa ngayon, kung nalulungkot at hindi makasabay sa mga pagbabago, ibahagi ang nararamdaman sa partner, mga mahal sa buhay o kaibigan para matulungan ka.

bagong panganak

Kung patuloy na makaranas ng malalang mood swings, kawalan ng gana kumain, malalang kapaguran at kawalan ng saya sa buhay nang higit pa sa dalawang linggo matapos manganak, maaaring mayroon kang postpartum depression.

Kausapin ang iyong duktor kung hindi bumubutin ang mga sintomas, at kung hirap alagaan ang baby o gawin ang mga araw-araw na gawain, o naiisip saktan ang sarili o ang baby.

Ang unang taon matapos manganak

Pisikal na kalusugan

Sa ika-6 na lingo, titigil na ang pagdurugo at balik na sa dating laki ang iyong uterus. Magkakaroon ng postpartum checkup, at ang iyong duktor ay ikukumpirma kung maabot ang milestones sa pagpapagaling. Kung nasa-ayon ang lahat, pahihintulutan nang mag-ehersisyo at makipag-talik (kahit pa normal lang na hindi handang makipag-talik nang masmatagal pa).

Kung gusto ng isa pang baby, tandaan na makakabuting mag-antay nang hanggang 18 buwan (1½ taon) sa pagitan ng panganganak at muling pagbubuntis. Ang sobrang kaunting oras sa pagitan ng pagbubuntis ay napapataas ang panganib ng premature birth (bago ang ika-17 na lingo ng pagbubuntis).

C-section mummies, dahan-dahan lang sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ang iyong peklat ay maaaring hindi na sumakit, ngunit maaari itong magmanhid o mangati sa paligid ng hiniwa.

Kumonsulta sa duktor tungkol sa pageehersisyo at pagiging aktibo. Simulan nang mabagal at dadagan ang aktibidad habang tumatagal. Ang paglalakad at paglangoy ay magandang aktibidad para sa mga bagong ina.

Isa pa, ang breast feeding ay nakakatulong tunawin ang mga calories at ubusin ang pregnancy weight nang masmabilis.

Mums, huwag subukan bawasan ang timbang nang sobrang bilis. Kailangan ng katawan ang sustansiya mula sa pagkain upang magpagaling at maibalik ang lakas. Kung nagpapa-breast feed, ang mabilis na pagbawas ng timbang ay nakakapagpababa sa supply ng breast milk.

bagong panganak

Gaano katagal mawala ang dugo pagkatapos manganak?

Kakailanganin ng oras para mawala ang pregnancy belly at maibalik ang kundisyon ng katawan. Kaya, mahalagang mapanatili ang healthy na diet at magpatuloy na aktibo at nage-ehersisyo.

Kung masakit parin ang pakikipag-talik, prolapse, o urinary incontinence isang taon matapos manganak, kumonsulta sa duktor.

Hair fall

Lahat ng makakapal at sobrang gandang buhok na naipagmalaki nuong nagbubuntis ay babalik na sa normal. Ang iyong buhok ay malalgas, at babawi sa kakulangan ng hair fall habang nagbubuntis.

Nakakalungkot ito, ngunit buti nalang, ang hair loss ay kadalasang tumitigil 6 na buwan matapos manganak. Ang iyong buhok ay babalik sa normal na kalagayan nito bago mabuntis sa loob ng isang taon. Sa ngayon, siguraduhin na makakain ng maraming prutas, gulay at iba pang masusustansyang pagkain.

Period matapos ang pagbubuntis

Kung hindi nagpapa-breast feed, ang iyong period ay magsisimulang muli 6 hanggang 8 lingo matapos manganak. Sa kabilang banda, kung nagpapa-breast feed, maaaring hindi ito masimulang muli nang iang buwan. Ang ibang ina ay hindi nagkaka-period hanggang hindi tumitigil magpa-breast feed.

Kapag bumalik ang period, umasang may mga pagbabago sa simula – maaaring masmabilis o masmatagal kaysa normal. Darating ang araw na babalik na ito sa dati bago mabuntis.

Mental na kalusugan ng bagong panganak

Malaking bahagi ng mental na kalusugan ang naka-depende sa kung gaano nakakasabay sa motherhood, tulong na natatanggap at tulog na nakakamit.

Ang pag-aalaga sa baby ay hindi madali, kaya magtabi ng oras para sa ‘me time’ at alagaan ang sarili. Tandaan na kumain ng masustansiyang pagkain at maging aktibo – may positibong epekto rin ito sa iyong mental na kalusugan. Humingi ng tulong mula sa mga kaibigan at pamilya para sa tulong sa pagbabantay sa iyong anak.

bagong panganak

Mabilis ba mabuntis pagkatapos manganak?

Ang pagsali sa komunidad na sumusuporta sa mga bagong ina ay isang magandang paraan para makakilala ng mga nanay na may parehong inaaalala. Ang theAsianparent app ay isang komunidad na ganito kung saan maaaring magbigay ng mga tanong, makakuha ng insights sa ibang magulang at i-track ang development ng iyong anak.

Habang napapalapit na ang katapusan ng iyong maternity leave, maaaring mabalisa sa pagbalik sa trabaho. Kausapin ang partner tungkol sa uri ng childcare na maganda para sa inyong baby. Kung masama ang pakiramdam sa pag-iwan ng baby sa ibang tao, kausapin ang iyong boss tungkol sa flexi-work na option.

Maraming mummies sa bahaging ito ang nahihirapan pumili sa pagitan ng career at pagiging ina, ay kung pakiramdam ay bigo ka sa lahat ng bagay, tandaan na hindi ka nag-iisa

Pagtatalik matapos manganak

Marami ang nagtatanong kung mabilis nga ba mabuntis pagkatapos manganak?

Taliwas sa pag-aakala ng nakararami lalo ng mga first time moms, ang pagtatalik matapos manganak ay sinasabing mas exciting kumpara sa dati ayon sa isang survey na ginawa sa 1,000 na babaeng ina. mabilis nga ba mabuntis pagkatapos manganak?

Ito ay isinagawa ng Peanut isang social networking app para sa mga kababaihang may anak na. Sa pamamagitan ng isang survey ay tinanong nila ang 1,00pagtatalik-matapos-manganak0 na babae edad 22 to 37 years old tungkol sa kanilang sex life bago at matapos manganak. Lumabas sa resulta na ang pagkakaroon ng baby ay hindi naman nagiging dahilan para humina at maging matamlay ang sex life ng isang babae matapos manganak.

Bagamat 61.8% ng nasabing bilang ng babae ang nagsabing natakot silang subukan ulit ang pagtatalik matapos manganak, 73.9% naman ang nagsabing mas nag-enjoy sa pagtatalik matapos manganak kumpara noong bago pa sila magdalang-tao.

Ang pagkatakot na magsagawa ng pagtatalik matapos manganak ay halo-halong dahilan na baka sila ay masaktan, self-conscious at ng pag-aalalang baka mabuntis agad. Samantalang, 52% ng mga nasabing babaeng ina ay bumalik na agad sa sigla ng pakikipagtalik matapos mabigyan ng go signal ng kanilang doktor. Mas naging mas exciting pa nga daw ang pagtatalik matapos manganak. Ito ay dahil sa mga paraan na kanilang ginagawa tulad ng kegel exercises para mas ma-enjoy ito.

 

Source:

Mayo Clinic, Pregnancy Birth & Baby

Basahin:

Pag-aalaga sa newborn: Ilang oras dapat matulog ang sanggol?

Dito sa theAsianparent Philippines ay mahalaga sa amin ang makapagbigay ng impormasyon na wasto, makabuluhan at napapanahon ngunit hindi ito dapat gawing pamalit sa payo ng doktor, o kaya sa medical treatment. Walang pinanghahawakang responsibilidad ang theAsianparent Philippines sa mga nagnanais na uminom ng gamot base sa impormasyon sa aming website. Kung mayroong agam-agam, ay nirerecomenda naming magpakonsulta sa doktor upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon.

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner