Bata

Bata

Kailangan niyo ba ng kaalaman at mga impormasyon tungkol sa mga sakit na pinakakaraniwan sa mga bata. Ito ang hatid ng seksyon na ito.
Ano ba ang kadalasang sakit na nararanasan ng isang bata? Narito ang ilang impormasyon patungkol rito.