Ang mga dapat mong malaman kapag ikaw ay sumailalim sa cesarean o C-section. Ano ba ang kailangan mong paghandaan pati na ng iyong asawa o partner.