Gastroenteritis: Sanhi, sintomas, at gamot sa stomach flu

Gastroenteritis: Sanhi, sintomas, at gamot sa stomach flu

Alamin ang mga dapat gawin kung may gastroenteritis ang iyong anak at paano maiiwasan ang pagkakaroon nito sa iyong pamilya.

Alamin ang sanhi ng gastroenteritis at ang puwedeng gamot sa pagsusuka at pagtatae.

Ang gastroenteritis o stomach flu ay isa sa mga karaniwang sakit sa digestive tract na dumadapo sa mga tao, partikular sa mga baby at maliliit na bata.

Ito ay isang impeksyon sa bituka na kadalasang dulot ng virus o bacteria na siyang nagiging sanhi ng mga sumusunod na sintomas:

 • pagsusuka
 • pagtatae o diarrhea
 • pananakit at paninigas ng tiyan
 • pagkahilo
 • sakit ng ulo
 • lagnat

Sa artikulong ito, ipaliliwanag kung paano nagkakaroon ng gastroenteritis ang isang tao at kung ano ang mga gamot sa pagsusuka ng bata at pagtatae na pangunahing sintomas ng sakit na ito.

gastroenteritis, gamot sa pagsusuka at pagtatae

Paano nagkakaroon ng gastroenteritis ang isang tao?

May ilang sanhi ang gastroenteritis ng isang tao. Ito ay ang mga sumusunod:

 • Virus - ang mga virus na ito ay ang norovirus, calicivirus, astrovirus, adenovirus at ang pinaka-karaniwan sa lahat, ang rotavirus. Kadalasan itong nakukuha ng mga bata sa pagsubo ng maruruming kamay o bagay.
 • Bacteria - ilan sa mga ito ay ang E.coli, salmonella, shigella,clostridium difficile at campylobacter. Nakukuha ang mga ito sa mga pagkaing hindi naluto ng maayos o nakontamina.
 • Parasitiko - ito ang mga entomoeba histolytica, giardia lamblia at cryptosporidium. Bagaman bihira itong mangyari, nakukuha ang mga ito sa maruruming swimming pools at pag-inom ng kontaminadong tubig.
 • Bacterial toxins - may mga bacteria na nagdudulot ng gastroentiritis dahil sa kanilang by-product gaya ng staphylococcal bacteria na naglalabas ng toxins na kumokontamina ng isang pagkain. Ilan sa mga ito ay nakukuha sa mga kontaminadong seafood.
 • Mga nakalalasong kemikal - halimbawa nito ay ang pagkalason sa arsenic, cadmium, lead o mercury na siyang nagiging trigger sa pagkakaroon ng gastroenteritis.
 • Medikasyon sa isang sakit - may ilang gamot na nagiging sanhi ng gastroenteritis gaya ng ilang antibiotics, antacids, laxatives at mga gamot sa chemotherapy.
 • Labis na pagkain ng maaasim na pagkain gaya ng mga citrus fruits - pinatataas nito ang acid level ng digestive tract ng tao na siyang nagiging sanhi ng stomach flu.

gamot sa pagtatae

Gastroenteritis o stomach flu: gamot sa pagsusuka at pagtatae

Walang specific na gamot para sa sakit na gastroenteritis kaya naman narito ang mga dapat gawin kung isa sa miyembro ng iyong pamilya ay mayroon nito. Hindi lang sa bata nangyayari ito. Kaya naman narito rin ang gamot sa pagsusuka at pagtatae ng matatanda.

Painumin ng maraming liquids. Kailangan ito upang hindi mag-dehydrate ang isang taong dumaranas ng pagtatae at pagsusuka. Pinakamainam na painumin lagi ng tubig o oral rehydration drinks. Maaari ring pakainin ng mga pagkaing may sabaw.

Kung baby ang may gastroenteritis ay ipagpatuloy lamang ang pagpapa-breastfeed sa kaniya. Huwag naman painumin ng kape, tsaa at softdrinks ang mga matatanda.

Bigyan ng mga gamot na paracetamol, anti-diarrhea o anti-vomiting. Maaaring painumin ng paracetamol ang tao kung siya ay nilalagnat.

Puwede ring painumin ng gamot sa pagtatae gaya ng loperamide at metoclopramide para naman sa pagsusuka. Ngunit mas mabuting magpatingin muna sa doktor upang maresetahan ng tamang gamot.

gamot sa pagtatae

Bakit hindi dapat balewalain ito

Ang simpleng pagtatae at pagsusuka ay maaaring maging malubha kung hindi ito aagapan ng mga gamot sa pagsusuka ng bata at pagtatae. Maaari itong ikamatay ng tao kaya dapat na maging mapagmatiyag sa mga nakikitang sintomas ng sakit.

Dalhin agad sa ospital ang taong may-sakit kung siya ay nakararanas ng mga sumusunod:

 • Kung nagpapakita na ng senyales ng dehydration gaya ng pamumutla, panlalamig ng mga paa at kamay, pagkatuyo ng bibig at pagkakaroon ng madalang at madilim ng kulay ng ihi
 • Kung ang lagnat ay hindi bumababa sa 38.9 C
 • Pagkakaroon ng dugo sa kanyang dumi
 • Pagsuka ng may kasamang dugo
 • Pagiging sobrang iritable
 • Pagkaramdam ng matinding pananakit ng katawan

gamot sa pagtatae

Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng gastroenteritis sa pamilya

Prevention is better than cure kaya naman narito ang ilang tips upang maiwasan ang pagkakaroon nito sa pamilya.

1. Ugaliin ang madalas na paghuhugas ng mga kamay.

Turuan ang mga bata na maghugas ng kanilang mga kamay bago at pagkatapos kumain. Maghugas ng kamay bago magprepara ng mga pagkaing lulutuin sa pamilya.

Maghugas rin ng kamay pagkatapos:

 • gumamit ng palikuran
 • umubo, bumahing o suminga
 • manigarilyo
 • humawak ng mga alagang hayop

2. Gumamit ng hiwalay na kitchen utensils sa mga pagkaing basa at tuyo upang maiwasan ang kontaminasyon ng mga pagkain.

3. Ilagay ang mga pagkain sa tamang temperatura at laging siguruhing selyado ito upang maiwasan ang pagkapanis ng mga pagkain at food poisoning.

4. Lutuing maigi ang mga pagkain. Sa ganitong paraan mapapatay ang mga virus at bacteria sa pagkain.

5. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Gumamit ng mga disinfectant sprays sa paglilinis ng bahay upang mapatay ang mga virus at bacteria na sanhi ng gastroenteritis.

6. Iwasan ang pakikisalo ng mga eating utensils sa taong infected nito. Nakakahawa ang gastroenteritis kaya dapat na iwasan ang paggamit ng parehong utensils ng taong infected. Banlian ng mainit na tubig ang mga utensils upang mapatay ang virus o bacteria.

7. Huwag munang pumasok sa eskwela o opisina ng at least 48 oras pagkatapos lumipas ng mga sintomas ng sakit. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng sakit o viral infection sa lugar at hindi mahawa ang ibang tao.

 

Dito sa theAsianparent Philippines ay mahalaga sa amin ang makapagbigay ng impormasyon na wasto, makabuluhan, at napapanahon, ngunit, hindi ito dapat gawing pamalit sa payo ng doktor, o kaya sa medical treatment. Walang pinanghahawakang responsibilidad ang theAsianparent Philippines sa mga nagnanais na uminom ng gamot base sa impormasyon sa aming website. Kung mayroong agam-agam, ay nirerekomenda naming magpakonsulta sa doktor upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon.

 

Source:

WebMD, NHS, Mayo Clinic, Better Health

BASAHIN: 5 digestive problems in children that should raise red flags for parents

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner