Ano ang dapat gawin upang maibsan ang diarrhea ng buntis?

Ano ang dapat gawin upang maibsan ang diarrhea ng buntis?

Karaniwang nangyayari ang pregnancy diarrhea sa huling yugto o trimester ng pagbubuntis ng isang ina. Alamin kung paano ito maiibsan.

Maraming pagbabago ang nararanasan ng isang babae sa kanyang pagdadalantao, kabilang diyan ang pagkakaroon ng mga suliranin sa kaniyang digestive tract. Nangyayari ito dahil sa hormonal changes sa katawan ng isang ina, pagbabago sa kaniyang diet at pagdanas ng iba't-ibang stress.

Ilan sa mga suliranin sa digestive tract ng isang buntis ay ang pagtitibi (constipation) at pagtatae (diarrhea).

Bagaman normal itong nangyayari sa huling trimester, hindi ito dapat balewalain dahil maaari itong maging seryosong bagay kapag pinabayaan. Alamin ang gamot sa pagtatae ng buntis sa artikulong ito.

gamot sa pagtatae ng buntis

Bakit karaniwang nangyayari ang pagtatae ng buntis

Kung ang isang buntis ay nakararanas ng tatlo o higit pang beses ng pagtatae sa loob ng isang araw, ito ay tinatawag na pregnancy diarrhea.

Habang lumalapit ang kanyang due date, mas dumadalas ang pagtatae ng buntis. Maaari rin itong isa sa mga paghahanda ng katawan sa nalalapit na panganganak.

Ngunit hindi nangangahulugan na ang lahat ng pagtatae ay may direktang kaugnayan sa pagbubuntis ng isang ina. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod:

May ilang kondisyon rin na nagiging sanhi ng pagtatae ng buntis. Ito ay ang pagkakaroon ng irritable bowel syndrome, Crohn's disease, celiac disease, at ulcerative colitis.

Ang pagtatae na may kaugnayan sa pagbubuntis ay ang mga sumusunod:

  • Pagbabago sa diet
  • Pagiging sensitibo sa mga bagong pagkain at food allergies
  • Prenatal vitamins
  • Pagbabago sa hormones

gamot sa pagtatae ng buntis

Gamot sa pagtatae ng buntis

Natural lamang na mabahala sa pag-inom ng mga gamot habang ang isa ay nagdadalantao kaya naman narito ang ilang alternatibong gamot sa pagtatae ng buntis na puwedeng subukan.

1. Uminom ng maraming tubig o oresol - Manatiling hydrated at uminom ng maraming tubig, oresol at rehydration sports drinks upang makabawi ang katawan sa nawawalang tubig sa pagtatae. Maaari ring kumain ng mga pagkaing may sabaw.

2. Magpalipas ng ilang araw - Subukang palipasin muna ng ilang araw ang nararanasang pagtatae dahil kadalasan sa diarrhea ay kusang gumagaling kahit walang anumang medikasyon.

3. Tignan ang kasalukuyang mga gamot - Alamin kung ang kasalukuyang gamot ang sanhi ng pagtatae sa pamamagitan ng hindi pag-inom nito ng ilang araw. Humingi ng panibagong gamot sa iyong doktor kung ito nga ang dahilan ng pagtatae.

4. Suriin ang mga kinakain - Tignan ang mga pagkaing kinakain dahil maaaring ito ang sanhi ng pagtatae ng buntis. Ilan sa mga pagkaing dapat iwasan ay ang mga maaanghang na pagkain, mga pinirito, mga pagkaing may mataas na fat content, dairy products at high-fiber foods.

5. Komunsulta sa doktor - Agad na magpatingin sa doktor kung ang pagtatae ng buntis ay hindi gumagaling sa loob ng tatlong araw. Huwag uminom ng mga over-the-counter na gamot sa pagtatae ng buntis nang walang prescription mula sa doktor.

 

Source: Healthline, Bounty, Mom Tricks, What to Expect

Images: Shutterstock, Dreamstime

BASAHIN: Lagnat ng buntis: Sanhi, sintomas, at gamot

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner