Ngipin ng bata: Pagsunod-sunod at timeline ng baby teeth at permanent teeth

Ngipin ng bata: Pagsunod-sunod at timeline ng baby teeth at permanent teeth

Heto ang lahat ng kailangang malaman pagdating sa pagtubo at timeline ng baby teeth at ng permanent teeth ng iyong anak.

Ang paglabas ng ngipin ng baby ay bahagi ng kanyang developmental milestones. Pagdating niya ng 2 hanggang 3 taong gulang, lahat ng 20 na unang ngipin (baby teeth) ay dapat lumabas na. Sa article na ito ay susuriin natin ang pagkakasunod-sunod ng paglabas ng baby teeth at primary teeth.

Ang unang mga ngipin ng bata ay karaniwang lumalabas sa gilagid pagdating ng 6 na buwang gulang. Tandaaan lamang na pagdating sa pagngi-ngipin, iba-iba ang bawat bata. Ang ilan ay nagsisimula nang 4 na buwan, at may ilan din na sa 1 taong gulang pa.

Sa ilang kaso, ang mga baby ay naipanganak nang may isa o marami pang ngipin.

Ito ang ilang kaalaman tungkol sa paglabas ng ngipin ng baby:

 • Kadalasan ay mas maagang lumalabas ang ngipin ng mga babae kumpara sa lalaki.
 • Ang mga premature at magaan nang ipinanganak ay maaaring mashili ang paglabas ng ngipin at may enamel defects na nagiging panganib sa pagkasira ng ngipin.
 • Bilang tanda, kada 6 na buwan ng buhay, tinatayang 4 na ngipin ang lumalabas.
 • Kadalasang nauunang lumabas ang mga ngipin sa baba kumpara sa nasa itaas.
 • Kadalasang simetriko ang paglabas ng mga unang ngipin. Ang mga ngipin sa parehong panga ay lumalabas nang dala-dalawa — isa sa kanan at isa sa kaliwa.
 • Masmanipis ang enamel ng mga unang ngipin, masmaliit at masmaputi kumpara sa permanent teeth.
 • Ang mga puwang sa pagitan ng mga baby teeth ay mahalaga para sa sapat na lugar para sa masmalalaking permanent teeth.
 • Inirerekumenda ng AAP ang pakikipag-usap sa dentista kung hindi pa nakakaranas ng paglabas ng ngipin ang bata na 18 buwang gulang.
ngipin-ng-baby

Bakit wala pang ngipin si baby?

Pagkakasunod-sunod ng pag-labas ng primary teeth

Mayroong 5 uri ng mga ngipin na made-develop sa unang tatlong taon ng buhay. Ang iyong baby ay kadalasang makukuha ito sa ganitong pagkakasunod-sunod:

 1. central incisors (ngipin sa harapan)
 2. lateral incisors (pagitan ng central incisors and canines / pangil)
 3. mga unang molars
 4. canines (katabi ng mga unang molars)
 5. second molars

Mahalagang alalahanin na maaaring mag iba-uba ang paglabas ng baby teeth sa mga bata.

Ang ngipin ng bata ay maaaring matanggal nang kahit anong pagkakasunod-sunod, ngunit ang baby teeth ay kadalasang natatanggal katulad ng pagkakasunod-sunod ng kanilang paglabas. Isa pa, kung ang baby teeth ay lumabas nang huli kumpara sa iba, mas matagal niya rin ang mga ito bago matanggal.

Inilista namin ang pagkakasunod-sunod ng (kadalasang) paglabas ng baby teeth, at inaasahang pagtanggal ng mga ito.

 • Lower Central incisor

Kailan lalabas: 6 hanggang 10 buwang gulang

Kailan matatanggal: 6 hanggang 7 taong gulang

 • Upper Central incisor

Kailan lalabas: 8 hanggang 12 buwang gulang

Kailan matatanggal: 6 hanggang 7 taong gulang

 • Upper Lateral incisor

Kailan lalabas: 9 hanggang 13 buwang gulang

Kailan matatanggal: 7 hanggang 8 taong gulang

 • Lower Lateral incisor

Kailan lalabas: 10 hanggang 16 buwang gulang

Kailan matatanggal: 7 hanggang 8 taong gulang

 • Upper First Molar

Kailan lalabas: 13 hanggang 19 buwang gulang

Kailan matatanggal: 9 hanggang 11 taong gulang

 • Lower First Molar

Kailan lalabas: 14 hanggang 18 buwang gulang

Kailan matatanggal: 9 hanggang 11 taong gulang

 • Upper Canine or Cuspid

Kailan lalabas: 16 hanggang 22 buwang gulang

Kailan matatanggal: 10 hanggang 12 taong gulang

 • Lower Canine or Cuspid

Kailan lalabas: 17 hanggang 23 buwang gulang

Kailan matatanggal: 9 hanggang 12 taong gulang

 • Lower Second Molar

Kailan lalabas: 23 hanggang 31 buwang gulang

Kailan matatanggal: 10 hanggang 12 taong gulang

 • Upper Second Molar

Kailan lalabas: 25 hanggang 33 buwang gulang

Kailan matatanggal: 10 hanggang 12 taong gulang

ngipin-ng-baby

Bakit wala pang ngipin si baby?

Bakit mahalagang alagaan ang baby teeth

Nakakatamad alagaang maigi ang baby teeth dahil alam naman na mahuhulog din ito para sa permanent teeth.

Subalit, mahalaga ang papel nito bilang:

 • Nagre-reserve ito ng lugar para sa permanenteng papalit.
 • Nagbibigay ito ng normal na itsura sa mukha.
 • Nakakatulong sa development ng pagsasalitang naiintindihan.
 • Nakakatulong sa pagtanggap ng tamang nutrisyon (ang kulang o sirang ngipin ay nagpapahirap sa pagnguya, naging dahilan ng pagtanggi ng bata sa pagkain).
 • Nagbibigay ng magandang simula para sa permanent teeth. Ang pagkasira o impeksiyon sa baby teeth ay nagiging sanhi ng itim na spots sa permanent teeth na nade-develop.

Tips sa pag-aalaga ng pagtubo ng ngipin ng baby at bata

 • Bago pa lumabas ang ngipin, maaari nang simulan ng mga magulang ang pagpunas sa gilagid ng baby gamit ang malambot na pamunas o malambot na sipilyo para maging kaugalian ang oral hygiene.
 • Para sa breastfed na mga baby, itigil ang pagpapakain sa gabi paglumabas na ang ngipin.
 • Ang mga fruit juice, soft drinks, matamis na tsaa, formula, o gatas ay huwag ilagay sa bote ng bata o sippy cup sa pagtulog. Sa mga oras na ito, dapat ay tubig lamang ang laman ng mga bote o sippy cup.
 • Sanayin na sa baso ang baby pagkaya na nitong umupo (mga 6 buwang gulang) at pilitin tanggalin ang paggamit ng bote pagdating ng 1 taong gulang.
 • Linisin o isipilyo ang mga ngipin ng bata dalawang beses sa isang araw. Ang mga toothbrush ng mga bata ay dapat malambot na may maliit na ulo at malaking hawakan.
 • Ayon sa AAP, ang pagsisipilyo ay dapat binabantayan hanggang kaya nang magmumog at maghugas ng bata ng sobrang toothpaste (kadalasan hanggang 6 taong gulang). Ang mga masbata pa ay wala pang sapat na hand coordination na kailangan para mag-isang magsipilyo bago ang edad na iyon.
 • Huwag dapat hayaan ang bata na lumunok ng toothpaste na may fluoride.

Pagkakasunod-sunod ng pag-labas ng permanent teeth

Ang paglabas ng permanent teeth ay nagsisimula sa pagitan ng 5 at 7 taong gulang at natatapos pagdating ng 13 hanggang 14 taong gulang. Ang bata ay malamang na makukuha ang 28 permanent teeth pagdating ng 13 taong gulang. Samantalang ang apat na wisdom teeth ay kadalasang dumarating kapag siya ay 17 hanggang 21 taong gulang.

Ang tipikal na pattern para sa paglabas ng permanent teeth ay central incisors, lateral incisors, first molars, premolars, canines, second molars, at third molars (wisdom teeth), bagaman hindi lahat ay nadedevelop o lumalabas ang third molars.

ngipin-ng-baby

Bakit wala pang ngipin si baby?

Timeline para sa pagtubo ng ngipin ng baby at bata (upper permanent teeth)

Central incisor

Kailan lalabas: 7 hanggang 8 taong gulang

Lateral incisor

Kailan lalabas: 8 hanggang 9 taong gulang

Canine (cuspid)

Kailan lalabas: 11 hanggang 12 taong gulang

First premolar (first bicuspid)

Kailan lalabas: 10 hanggang 11 taong gulang

Second premolar (second bicuspid)

Kailan lalabas: 10 hanggang 12 taong gulang

First molar

Kailan lalabas: 7 hanggang 7 taong gulang

Second molar

Kailan lalabas: 12 hanggang 13 taong gulang

Third molar (wisdom teeth)

Kailan lalabas: 17 hanggang 21 taong gulang

teeth eruption order

Timeline para sa pagtubo ng ngipin ng baby at bata (lower permanent teeth)

Third molar (wisdom tooth)

Kailan lalabas: 17 hanggang 21 taong gulang

Second molar

Kailan lalabas: 11 hanggang 13 taong gulang

First molar

Kailan lalabas: 6 hanggang 7 taong gulang

Second premolar (second bicuspid)

Kailan lalabas: 11 hanggang 12 taong gulang

First premolar (first bicuspid)

Kailan lalabas: 10 hanggang 12 taong gulang

Canine (cuspid)

Kailan lalabas: 9 hanggang 10 taong gulang

Lateral incisor

Kailan lalabas: 7 hanggang 8 taong gulang

Central incisor

Kailan lalabas: 6 hanggang 7 taong gulang

 

Source:

Cleveland Clinic, AAP, ADA, theAsianparent

BASAHIN:

Bata, tinubuan ng humigit kumulang na 200 ngipin

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner