Ano ba ang kadalasang sakit na nararanasan ng isang bata? Narito ang ilang impormasyon patungkol rito.