Unang trimester

Unang trimester

Nakaka-excite talaga kapag nalaman mong buntis ka na at nasa 1st trimester ka na ng pagbubuntis. Nagbabago ang iyong pangangatawan para masiguradong magiging safe para kay baby at sa 'yo ang iyong pagbubuntis. Paniguradong marami kang mga tanong at tungkol sa mga sintomas na iyong nararanasan. Katulad ng pagsusuka tuwing umaga, pananakit ng mga kasukasuan, pamamaga ng dibdib at iba pa, pero 'wag mag-alala mawawala rin ito. Tuklasin kung paano nagde-develop si baby linggo-linggo at alam kung paano i-manage ang mga nararamdamang sintomas sa iyong first trimester, at kung ano ang mga pagkain kailangan iwasan at iba pa.
Ihahatid sa inyo nito ang mga kailangan ng isang buntis kapag nasa first trimester na siya. Mga dapat asahan at dapat gawin kapag nasa First trimester na nang pagbubuntis.